Bidragen utreds

HÄSSLEHOLM Fritidsförvaltningen ska genomföra en total översyn av bidragssystemet till föreningslivet.

Det berättar Henrik Samevik, tillförordnad fritidschef.
– Jag har bett nämnden att i januari ge förvaltningen i uppdrag att göra en total översyn gällande bidrag och taxor för att titta på ojämlikheter, förklarar han.

Diskussionen om ekonomin kring föreningarna som äger sina egna anläggningar är återkommande.
Tanken är att reda ut begreppen med översynen.
– Utan att föregripa något kan man exempelvis tänka sig att höja hyran för dem som hyr in sig i kommunala lokaler, för att subventionera de som själva äger sina anläggningar. Men ska de bli helt rättvist borde kommunen äga anläggningarna, säger Henrik Samevik.
Ur den synpunkten, menar han, vore det bästa om kommunen ägde ridhuset.

Skillnaden i resurser när det gäller kill- och tjejidrott i kommunen, hur ser du på det?
– Även de ska belysas i utredningen, där man exempelvis jämför konståkning med hockey och så vidare, tar han som exempel.

Dagens fråga

Är det för tidigt att plocka fram julsakerna nu?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×