Folkets frågor på fullmäktige

HÄSSLEHOLM

Låt allmänheten ställa frågor till sina politiker under fullmäktige! Det föreslår Anita Johannesson (Kommunens röst) i en motion, med tanken att detta skulle minska klyftan mellan medborgarna och de politiska partierna, göra politiken mindre elitistisk och kanske även öka medborgarnas intresse för att ta del av kommunfullmäktiges sammanträden.
”Många så kallade affärer och dåligt förankrade beslut i strid med folkviljan tär på förtroendet för politiken. Det måste vara en av politikens viktigaste uppgifter att vara i fas med medborgarna och på så sätt förtjäna respekt och förtroende från sina uppdragsgivare” skriver hon i förslaget.
Nu vill hon att frågan utreds.

Dagens fråga

Har du höststädat trädgården?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×