Luften i Osby ska kontrolleras

Osby Mätningar av luftkvaliteten kommer att genomföras i Osby.
Anledningen är att det finns en hög andel småskalig uppvärmning på orten.

Mätningar av luftkvaliteten kommer att genomföras i Osby.
Anledningen är att det finns en hög andel småskalig uppvärmning på orten.

Norra Skåne har tidigare berättat om att Osby kommun är den skånska kommun som, i förhållande till antalet invånare, har störst utsläpp av kväveoxider och små partiklar från så kallad småskalig uppvärmning.

I en rapport som gjorts på uppdrag av Skånes luftvårdförbund uppges det att utsläppen från den småskaliga fastbränsleeldningen (typ pannor och kaminer i bostäder) uppskattningsvis bidrar till inte mindre än 1 000 för tidiga dödsfall i Sverige per år.
Det handlar om små partiklar som är mindre än 10 mikrometer i diameter och som lättare kan passera ner i lungorna och därmed orsaka en rad olika lungsjukdomar. Större delen av de här utsläppen uppkommer som resultat av ofullständig förbränning. Den beror många gånger på att eldningsutrustning är av äldre datum.

Men det kan även hända i modernare eldningsutrustning om man pyreldar, det vill säga att man eldar med otillräcklig förbränningsluft som gör att förbränningen blir ofullständig.
Under tre månader under 2018 kommer därför mätningar av luftkvaliteten att göras. Utrustningen kommer att sättas upp av IVL Svenska miljöinstitutet och servas av miljö- och byggenhetens personal en gång i veckan.

Mätningar av luftkvaliteten kommer att genomföras i Osby.
Anledningen är att det finns en hög andel småskalig uppvärmning på orten.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Såg du första programmet av "Så mycket bättre"?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×