Kikhosta misstänks på en barnavdelning på Skånes universitetssjukhus i Lund. En arbetsgrupp med Vårdhygien och verksamheten inom barnmedicin har bildats för att utreda och vidta åtgärder. Arkivbild

Misstänkt kikhosta på barnavdelning

skåne Nu misstänks smittspridning av kikhosta på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Det är på en barnavdelning som den misstänkta kikhostan ha slagit till.
En arbetsgrupp med Vårdhygien och verksamheten inom barnmedicin har bildats för att utreda och vidta åtgärder.

En sjuksköterska som hade kraftig hosta utreddes efter misstanke om att det kunde röra sig om kikhosta vilket också bekräftades.
Sjuksköterskan arbetar på en mottagning där barn med olika grader av sänkt immunförsvar tas omhand. Provtagning i slutet av november påvisade inga tecken på smittsamhet hos sköterskan vilket talar för att hon i det skedet inte var smittsam.
– Det innebär att de barn som ännu inte har utvecklat luftvägssymtom sannolikt inte har blivit smittade men som en försiktighetsåtgärd gör vi en smittspårning, säger Marie Ekberg, chefläkare på Skånes universitetssjukhus.

Verksamheten har via telefon kontaktat samtliga familjer som kan ha utsatts för smitta.
Det rör sig om 146 barn varav sju barn är under sex månader gamla.
Inget av de sju barnen under sex månader uppvisade symtom men behandlas med antibiotika i förebyggande syfte.

Personal på barnmottagningen genomgår provtagning och barnakutmottagningarna i Lund och Malmö är informerade och uppmanas till ökad vaksamhet avseende kikhosta. En provtagningsrutin för misstänkta fall kommer att tas fram.
Händelsen utreds inför en eventuell anmälan enligt Lex Maria.

Dagens fråga

Har du höststädat trädgården?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×