Misstänkt kikhosta på Sus i Lund

Skåne Misstänkt smittspridning av kikhosta har upptäckts på en barnmottagning på Skånes universitetssjukhus i Lund.

En arbetsgrupp med Vårdhygien och verksamheten inom barnmedicin har bildats för att utreda och vidta åtgärder.

En sjuksköterska med kraftig hosta utreddes efter misstanke om att det kunde röra sig om kikhosta vilket också bekräftades.

Sjuksköterskan arbetar på en mottagning där barn med olika grader av sänkt immunförsvar tas omhand. Provtagning i slutet av november påvisade inga tecken på smittsamhet hos sköterskan vilket talar för att hon i det skedet inte var smittsam.

– Det innebär att de barn som ännu inte har utvecklat luftvägssymtom sannolikt inte har blivit smittade men som en försiktighetsåtgärd gör vi en smittspårning, säger Marie Ekberg, chefläkare på Skånes universitetssjukhus, i ett pressmeddelande.

Verksamheten har via telefon kontaktat samtliga familjer som kan ha utsatts för smitta. Det rör sig om 146 barn varav 7 barn är under 6 månader gamla. Inget av de 7 barnen under 6 månader uppvisade symtom men behandlas med antibiotika i förebyggande syfte.

Barnmottagningens personal genomgår provtagning och barnakutmottagningarna i Lund och Malmö är informerade och uppmanas till ökad vaksamhet avseende kikhosta. En provtagningsrutin för misstänkta fall kommer att tas fram.

Händelsen utreds inför en eventuell anmälan enligt Lex Maria, enligt ett pressmeddelande från Region Skåne.

×