Den brittiska ensamheten större än väntat

Precis som i Sverige lider många britter av ofrivillig ensamhet. I en utredning namngiven efter den mördade labourpolitikern Jo Cox har man tittat på ensamheten och hur man kan få bukt med den i Storbritannien. Cox drev under sin livstid ensamhetsfrågan som just en politisk och inte bara en privat fråga och rapporten stödjer den analysen.
Män, äldre, flyktingar och handikappade nämns som grupper som lider svårt av ofrivillig ensamhet.
I ett avsnitt som väcker tankar om vårdnadsfrågan berättar separerade män om saknaden efter barnen och den ofrivilliga ensamheten efter att tidigare ha levt i en socialt intensiv familjemiljö.
Handikappade, flyktingar och äldre beskriver en situation där det kan gå dagar utan att de träffar en annan människa.
Det handlar mycket om frivilligt arbete som skapar mening i livet. Att underlätta för civilsamhälle och föreningsliv bör ses som en folkhälsofråga även i Sverige. Att engagera sig ideellt kan vara skillnaden mellan livsglädje och depression. Flera av de som intervjuats i rapporten beskriver hur viktig känslan är av att vara behövd och sedd. Det är ännu ett tecken på att det måste vara lätt att engagera sig ideellt och till exempel inte finna onödiga skattehinder eller administrativt krångel för sådana verksamheter.
Rapporten efterfrågar nu en större, nationell kartläggning av ofrivillig ensamhet för att kunna sätta in åtgärder i form av fler träffpunkter och psykologiskt stöd.
Martina Jarminder

×