Här är Tyringestyrelsens uttalande.

Här är hela uttalandet från Tyringe hockeys styrelse och bekräftelsen på att man avgår. En intervju med ordförande Peter Ronner följer senare under dagen:
”Med anledning av att Tyringe Hockey sagt upp samarbetet med Marcus Norell på grund av samarbetssvårigheter vill styrelsen delge bakgrunden till sitt beslut.
Tyringe Hockey är en förening med en fantastiskt ungdoms-, junior- och seniorverksamhet. Totalt är ca 250 ungdomar engagerade som spelare och domare i föreningen. Allt hänger på ideellt arbetande tränare, lagledare, funktionärer, personer i marknadsgrupper,
cupgrupper, materialförvaltare, sjukvårdspersonal etc, samt en ideellt arbetande styrelse.
I föreningen finns en policy som styrelsen ska arbeta efter. Policyn innehåller värdegrunder samt en målsättning att A-laget ska ligga i så hög serie som ekonomin tillåter.
I mitten av september, kort efter seriepremiären, meddelade styrelsen Marcus Norell att de verbala grova kränkningar som enskilda styrelseledamöter och övriga anställda iföreningen utsatts för, inte var ett acceptabelt beteende. Styrelsens önskan var att kunna fortsätta framåt som en enad förening där föreningens värdegrunder (policyn) följs.
Kränkningarna i form av attityd och tilltal mot anställd personal fortsatte och styrelsen blev kontaktad av spelare som berättat om olika händelser som vittnar om att Norells ledarskap omfattat både verbala kränkningar och särbehandling, vilket inte stämmer överens med Tyringe Hockeys värderingar, och inte bidrar till en god arbetsmiljö.
Flera uppföljningsmöten har hållits med Norell, alla i syfte att se framåt. Viduppföljningsmötena deltog även en objektiv part som kunde bidra med sina erfarenheter och kunskap från tidigare styrelsearbete. Tyvärr kommer vi inte framåt, utan Norells fokus ligger på det som hänt och på den brist på kompetens som Norell anser att styrelsen har.
Trots uppföljningssamtal har hans sätt att agera fortsatt och lett till att flera anställda i nyckelpositioner mår dåligt.
Styrelsen har den senaste tiden även fått samtal även från spelares agenter, som påpekar brister i Norells ledarskap, vilket tyder på att laget inte är så enat som förmedlats i media.
Styrelsen anser att den situation som Norell har försatt föreningen i är ohållbar och kan av ovan nämnda anledningar inte fortsätta samarbetet mer med Norell.
Efter att styrelsen tagit sitt beslut på mötet i torsdags har de fått motta hot och trakasserier och kommer därför att avgå från sina styrelseuppdrag och alla styrelserelaterade uppgifter.”

Läs mer:

×