Bygglov eller ej det är frågan.

Oenighet om bygglov kan resultera i avgift

Lönsboda Nu kan även Osbybostäder tvingas betala en sanktionsavgift på grund av att de inte sökt bygglov och inväntat startbesked innan en ombyggnad i en fastighet i Lönsboda påbörjades.
Upptäckten gjordes på fullmäktigemötet i november.

Nu kan även Osbybostäder tvingas betala en sanktionsavgift på grund av att de inte sökt bygglov och inväntat startbesked innan en ombyggnad i en fastighet i Lönsboda påbörjades.
Upptäckten gjordes på fullmäktigemötet i november.

Det var när Osbybostäders vd, på fullmäktigemötet den 27 november, informerade om de pågående och kommande byggnationerna i kommunen som saken uppdagades.
Vd:n berättade då att man påbörjat ombyggnaden av det flerfamiljshus som ligger på Snapphanegatan 2 i Lönsboda.

Det handlar om en fastighet som tidigare haft åtta enrumslägenheter, men där man nu i stället ska omvandla dessa till fyra tvårumslägenheter och två enrumslägenheter. Dessutom är det tänkt att det ska finnas ytterligare en liten lägenhet i källarplan.

Nu visade det sig att det varken fanns bygglov eller startbesked vad gäller den aktuella fastigheten. Ansökan om bygglov inkom den 29 november, det vill säga två dagar efter informationen på fullmäktigemötet.
Den 5 december besökte en byggnadsinspektör även platsen och kunde då konstatera att man höll på att byta tak och den invändiga rivningen i stort sett var klar.
Vid mötet i tillsyns- och tillståndsnämnden i veckan beviljades bygglovet, men något startbesked gavs inte. Frågan om en eventuell sanktionsavgift togs heller inte upp på det här mötet.

Osbybostäders vd Kent Lundén säger att de arbeten som påbörjats i fastigheten på Snapphanegatan inte är bygglovspliktiga.
Han menar i stället att bygglovet handlar om den lägenhet som är tänkt att byggas i bottenplan, en lägenhet som enligt uppgift ännu inte är påbörjad.
Osbybostäders plan från början var att riva den aktuella fastigheten och därefter bygga nytt. Men eftersom grundkonstruktionen bedömdes vara i gott skick bestämde man sig i stället för en ombyggnad.

I den aktuella fastigheten har tt-nämnden även gjort bedömningen att någon hiss inte behöver installeras. Undantag från kravet på hiss kan göras vid den här typen av ombyggnader om det anses bli orimligt dyrt eller alltför tekniskt komplicerat.
Vad gäller just undantaget att inte installera hiss poängterar Kurth Stenberg att detta innebär att om en bostadsanpassning skulle bli nödvändig i fastigheten i framtiden så är det en kostnad som Osbybostäder själva får stå för.

Nu kan även Osbybostäder tvingas betala en sanktionsavgift på grund av att de inte sökt bygglov och inväntat startbesked innan en ombyggnad i en fastighet i Lönsboda påbörjades.
Upptäckten gjordes på fullmäktigemötet i november.

Senaste nytt omOsby
×