IS-anhängare. Foto: TT

Skärpt terrorlagstiftning

En skärpning av terrorlagen föreslås av regeringens utredare. Förslaget lär knappast bli kontroversiellt: det ska också ska bli straffbart att delta i en terroristorganisations verksamhet. Misstänkta ska, om förslaget blir lag, kunna fällas för terrorism utan tydlig koppling till ett visst brott. Det ska räcka med att till exempel sköta webbsidor eller PR åt organisationer med terrorsyfte.
Liknande lagstiftning finns redan på plats i de flesta europeiska länder, som vårt grannland Norge. Som Morgan Johansson påpekade under presskonferensen är frågan snarare varför Sverige inte har en sådan lagstiftning redan. Han menar att det beror på att Sverige varit förskonat från nationell terrorism av typen IRA eller Röda Brigaden, vilket förmodligen är en korrekt analys.
Det är viktigt att ha tydliga avgränsningar för att det ska bli rättssäkert. Föreningens syfte ska enligt förslaget vara att utöva något som motsvarar terrorverksamhet. Man kan till exempel inte åtala 10 personer som träffats på IOGT-NTO och där bestämt sig för att begå terrorbrott tillsammans för samröre med terrororganisation. Syftet spelar roll, vilket lär bli en viktig restriktion.
En fråga som måste besvaras är om det på något sätt inkräktar på föreningsfriheten, som är en viktig byggsten i ett demokratiskt samhälle. Utredaren menar att det inte gör det, men säger att remissinstanserna kan ha andra åsikter. Debatt om det är välkommet, så man kan etablera exakt var gränsen går mellan att hindra en person från att gå med i en terrororganisation och i praktiken inskränka föreningsfriheten.
Om förslaget blir verklighet kan det ses som en förlängning av den existerande lagstiftningen mot att stödja terrorverksamhet ekonomiskt. Det är svårt att veta hur många som kan lagföras enligt en sådan lagstiftning. Förbud mot terrorresor har inte lett till några fällande domar i Sverige. Men terror är destruktivt nog för att det ska vara värt ett försök att täta alla sprickor, så länge man håller sig inom rättssäkerhetens gränser.

×