Unga känner sig tryggare än vuxna

ÖSTRA GÖINGE Kommunen och polisen fick in en hel del synpunkter under höstens medborgardialoger. Men det var nästan enbart synpunkter från vuxna och äldre.
Ungdomarna lyste med sin frånvaro – så polisen och representanter från kommunen gav sig ut för att få reda på vad ungdomarna tycker.

Kommunpolis Rolf Paimensalo, politikern Sofia Nilsson (C), fältassistent Annika Nilsson och biträdande enhetschef Anette Johansson var i förra veckan på Göingeskolan i Broby och på Snapphaneskolan i Knislinge för att lyssna på högstadieungdomar.

Tanken var att få in även de ungas åsikter om livet i Östra Göinge kommun, åsikter som uteblev under medborgardialogerna eftersom ungdomarna helt enkelt inte var där.
– Men våra ungdomar är ju i högsta grad medborgare i kommunen också och deras synpunkter är väl så viktiga.
Fast så särskilt många synpunkter fick de inte in. Det hade nämligen blivit någon form av miss i kommunikationen, berättar Paimensalo, och när polis och kommunpersonal kom till skolan visste inte ungdomarna om att de skulle få besök.

– Informationen hade inte kommit fram, så ungdomarna var ganska frågande när vi dök upp. Det var lite ”vad gör ni här?”. Men det här var ett försök, något vi ville prova, och vi kommer absolut att göra ett nytt försök.
– Förhoppningsvis ska eleverna vara bättre förberedda då, det bästa är ju om man avsätter en halvtimme eller en timme till att låta dem framföra sina åsikter, säger Rolf Paimensalo.

Så ni fick inte reda på någonting om vad ungdomarna i kommunen tänker och tycker?
– Jodå. Vi pratade med en handfull ungdomar på varje skola och fick synpunkter, säger Paimensalo.
Satsningen på Fryshuset, som ska drivas efter ungdomarnas önskemål, välkomnades och föreningslivet inom idrotten fick beröm. Det framfördes önskningar om mötesplatser där man kan meka med sina fordon.

Tryggheten har varit en växande fråga i Östra Göinge och det kommer rapporter om att invånare känner sig allt otryggare i samhället.

Kände sig även ungdomarna otrygga i Östra Göinge?
– Nej, åtminstone inte ungdomarna vi pratade med. I Knislinge var det absolut inga problem, i Broby var det någon som kändes sig lite otrygg. Men jämfört med hur vuxna känner sig verkade ungdomarna känna sig väldigt trygga, säger Paimensalo.
– Den här ofta oidentifierbara otryggheten som många vuxna känner i vårt samhälle i dag verkade inte alls finnas bland de här ungdomarna.

Dagens fråga

Såg du första programmet av "Så mycket bättre"?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×