Allt fler nöjda med Östra Göinge

Östra Göinge Östra Göinge är inte en så dum kommun att bo i. I alla fall om man ska tro SCB:s (Statistiska centralbyrån) senaste medborgarenkät.

Östra Göinge är inte en så dum kommun att bo i. I alla fall om man ska tro SCB:s (Statistiska centralbyrån) senaste medborgarenkät.

Det är ett småmalligt kommunalråd som konstaterar att medborgarnas syn på Östra Göinge pekar i en positiv riktning.
Tillsammans med kvalitetsstrategen Charlotta Lundberg presenterade Patric Åberg (M) resultatet av årets mätning.
– Så nöjda som invånarna är idag har de aldrig varit, konstaterar han.
De tre områdena som mätts är dels hur kommunen är att bo i och dels hur man tycker att kommunens verksamheter fungerar. SCB tar även pulsen på invånarnas inflytande i kommunen.

1 200 slumpmässigt utvalda medborgare mellan 18-84 år har fått svara på 88 frågor. Svarsfrekvensen hamnade på 41 procent vilket bedöms som normalt.
Det är själva verksamheten och inflytandet som ger mest upphov till glada miner. Det är också dessa områden som kommunen har lättast att påverka.
Hur kommunen är att bo i innefattar till exempel kommunikationer, bostäder, arbetstillfällen och utbildningsmöjligheter. Det är områden som tar lång tid att förändra. Man ser dock en positiv tendens när det gäller arbetsmöjligheter medan det skett en nergång när det gäller trygghet.
Tittar man på verksamheten ligger den positiva förändringen främst på miljöarbete, vägar samt gång- och cykelvägar, äldreomsorg och kultur.

När det gäller invånarnas inflytande ser det extra positivt ut när det gäller förtroende och påverkan.
Enligt Patric Åberg har kommunen jobbat hårt med att göra invånarna nöjdare. Det handlar bland annat om synpunktshantering, medborgardialoger, trygghetsvandringar och kontakter med skolor och elevråd men även med andra målgrupper.
– Jag försöker att vara ute i verkligheten, påpekar Patric Åberg. Det är viktigt att ha ett öra mot marken.
Han är medveten om att det inte är helt lätt att förändra själva platsen där kommunen är belägen. Trots det har han märkt ett större intresse för kommunen, något som syns till exempel vid jobbansökningar.
Visionen om 15 000 stolta göingar lever fortfarande.

Östra Göinge är inte en så dum kommun att bo i. I alla fall om man ska tro SCB:s (Statistiska centralbyrån) senaste medborgarenkät.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Brukar du få julklapp av din arbetsgivare?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×