Högblankt tak kan sluta med vite

Osby Det högblanka tak som enligt grannar ger ifrån sig starka besvärande solreflexer har blivit en segdragen historia.
Nu riskerar fastighetsägaren ett vite på 40 000 kronor.

Det högblanka tak som enligt grannar ger ifrån sig starka besvärande solreflexer har blivit en segdragen historia.
Nu riskerar fastighetsägaren ett vite på 40 000 kronor.

Hela historien började när ägaren till fastigheten skulle byta tak. Hon kontaktade kommunen och fick besked om att inget bygglov behövdes så länge husets yttre utseende eller konstruktion inte påverkades.
Vad som inte framkom då var att taket skulle få högblanka takpannor som kan ge skarpa solreflexer.

När taket väl var på plats upptäckte flera grannar att taket gav svetsliknande reflexer som var obehagliga och störande när de vistades i trädgårdarna. De upplevdes även störande genom grannfastighetens fönster.
En byggnadsinspektör besökte platsen och kunde konstatera att reflexerna gav obehag.

För att få klarhet i frågan beviljade tillsyns- och tillståndsnämnden ett bygglov i efterhand som grannarna i sin tur kunde överklaga.
Ärendet hamnade nu hos länsstyrelsen som i sin tur avslog överklagan.
Ärendet gick nu vidare till mark- och miljödomstolen som också avslog överklagandet.
Först när det nådde mark- och miljööverdomstolen fick grannarna gehör för sitt klagande.
Representanter för mark- och miljööverdomstolen besökte platsen och konstaterade att taket upplevs som starkt bländande både om man befinner sig i trädgården, på uteplatsen eller inne i huset där fönstren vetter mot det blanka taket.
I och med att taket har en förhållandevis stor yta, är lutande och har en kupighet i sin utformning har det en stark bländande effekt menar de.
Bedömningen blev därför att det aktuella bygglovet avslogs.

Tt- nämnden beslutade i oktober 2016 att fastighetsägaren på ett lämpligt sätt skulle åtgärda det blanka taket.
Beslutet överklagades av fastighetsägaren till länsstyrelsen som avslog överklagan, upphävde det överklagade beslutet och återförvisade ärendet till nämnden.
Länsstyrelsen ansåg att nämnden inte varit tillräckligt tydlig med hur fastighetsägaren skulle åtgärda problemet. Nämnden ansåg i sin tur att man inte hade någon laglig möjlighet att kräva speciella lösningar.
Ägarna till fastigheten anser dessutom att det är kommunen som gjort fel från början eftersom man uppgav att det inte behövdes något bygglov.

Ärendet överklagades vidare till mark- och miljödomstolen av båda parter där det blev avslag.
När ärendet slutligen hamnade i mark- och miljööverdomstolen gavs inget prövningstillstånd.
Vid senaste mötet i tt-nämnden fattades beslut om att fastighetsägaren ska komma in med ett förslag på hur taket ska åtgärdas. Detta förslag ska sedan nämnden ta ställning till. Om inget förslag inkommer riskerar fastighetsägaren ett vite på 40 000 kronor.

Det högblanka tak som enligt grannar ger ifrån sig starka besvärande solreflexer har blivit en segdragen historia.
Nu riskerar fastighetsägaren ett vite på 40 000 kronor.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Såg du första programmet av "Så mycket bättre"?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×