Kommuner vägrar betala fakturor på 20,7 miljoner till regionen

skåne Region Skåne har skickat felaktiga fakturor för 20,7 miljoner för utskrivningsklara patienter till de skånska kommunerna i år.

Totalt har 32,4 miljoner fakturerats sedan januari, men regionen har bara fått in 11,7 miljoner, eftersom kommunerna har hittat fel i debiteringen och därmed bestridit fakturorna.
Enligt den så kallade betalningsansvarslagen ska kommunerna betala för utskrivningsklara patienter som ligger kvar på sjukhuset fem dagar. Syftet är att förbättra vården så att den enskilde kommer till sitt boende så snabbt som möjligt, frigöra vårdplatser och öka tillgängligheten.

När uppgifterna redovisades vid sjukvårdsnämnds Kryhs sammanträde ( Kristianstad, Ystad och Hässleholm) reagerade många politiker i alliansen starkt:
– Uppgifterna är beklämmande och nu måste åtgärder vidtas så det blir ordning och reda framöver. Region Skåne och kommunerna har en viktig gemensam uppgift i att säkra en god vård för medborgarna. Då duger det inte att vi har så bristfälliga system att tid och kraft måste läggas på att bestrida varandra istället för att utveckla samarbetet, säger Per Einarsson (KD), oppositionsledare och andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh.

– Förklaringen vi fick var att information finns i två olika system som inte pratar med varandra och att det därför blir fel. Det hela är väldigt uppseendeväckande och nästa år skärps dessutom lagen, vilket gör det ännu viktigare att få bort felaktigheterna, säger John Roslund (M).
– Vi har lyft frågor om detta länge, men först nu har vi fått veta hur stort problemet är. På mötet sa man att uppgifterna framöver bara ska hämtas ur ett av systemen och att det ska lösa problemet. Vi tänker inte släppa frågan, utan vi krävde, och fick gehör för, att en ny avstämning ska redovisas i april. Sedan undrar man; betyder detta också att man missar sådana fakturor som borde ha skickats ut?, säger Lars-Göran Wiberg (C).

Susanne Bäckman (L), ersättare i sjukvårdsnämnd Kryh reagerar också:
– Detta är ett symptom på ett större problem som visar att samverkan måste bli bättre. När samverkan brister är det våra gamla och sköra som i slutändan drabbas. Dessutom går värdefull personaltid åt till administrativt strul istället för att utveckla verksamheterna. Vi kommer att bevaka frågan noga.

Kryhs ordförande Maria Nyman Stjärnskog (S) bjöd in enhetschefen för regionens gemensamma servicefunktion till sammanträdet för att redovisa bakgrunden till den felaktiga debiteringen.
‑ Det här problemet ligger på Skånenivå och är inte något specifikt för Kryh. Problemet är att vi använder två olika system för debitering av utskrivningsklara patienter. Regionen har ett system och kommunerna ett och dessa båda system samarbetar inte optimalt. Från årsskiftet skriver alla i ett och samma system och därmed tror vi att detta blir bättre.
Maria Nyman Stjärnskog understryker att nämnden fokuserar på uppgiften.
‑ Vi ska lösa detta i samarbete med kommunerna, som vi har avtal med om hemtagning av utskrivningsklara patienter.

Det finns ingen nedbruten sammanställning för de olika sjukvårdsnämnderna om debiteringen.
‑ Jag vill veta hur det ser ut i Kryh, säger Maria Nyman Stjärnskog.

Dagens fråga

Har du höststädat trädgården?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×