– Det var väldigt skitigt, säger miljöinspektör Annika Jeppsson om gården.foto: Sjöbo kommun

Drev slakteri utan tillstånd

Sjöbo I 30 år har mannen, enligt egen uppgift, slaktat djur på gården. Under fredagen genom­fördes en oanmäld inspektion.
– Det är många lagar som överträtts, säger Annika Jeppsson, miljö­inspektör på Sjöbo kommun.

– Vi och livsmedelsverket har fått anonyma anmälningar och också anmälningar från livsmedelsbranschen om att det pågår slakteriverksamhet på gården. När vi var där kunde vi konstatera att där var pågående verksamhet, säger Annika Jeppsson som under fredagen – tillsammans med personal från länsstyrelsen och livsmedelsverket – genomförde en oanmäld inspektion på en gård utanför Sjöbo.

Blodiga skärbrädor, smutsiga knivar, rökta skinkor, korvar, grishuvuden på rad och tunnor med köttrester möttes inspektörerna av under besöket. I tunnor på gården fanns under fredagen rester från minst femton spädgrisar, fyra stora grisar och några lamm. Mannen påstår att det han sysslar med är så kallad husbehovsslakt till djurhållare i trakten och till sin egen familj – men det är ingen giltig förklaring, enligt miljöinspektören.
– Han får inte lov att slakta, säger Annika Jeppsson.

För att få slakta krävs godkännande från livsmedelsverket och det finns strikta regler för hygien, egenkontroll, provtagning och även närvaro av veterinär vid slakt.
Livsmedelsverket är den myndighet som kontrollerar godkända slakterier.
– Hade detta varit ett slakteri som var godkänt hade vi kontrollerat allt – hygien med mera. Det här har inte skett och därför är produkten inte säker att äta. Det här medför en stor risk för konsumenternas hälsa, säger Anna Klintalm på livsmedelsverket där man just nu håller på att upprätta en polisanmälan.

Även för två år sedan gjordes polisanmälningar mot mannen – men utredningen lades då ned eftersom man, enligt åklagare, inte kunde bevisa brott.
– När vi var där för två år sedan hade han ingen pågående verksamhet och vi hade räknat med att ärendet skulle läggas ned, säger Annika Jeppsson.

Känns det som att det är ett bättre utgångsläge den här gången?
– Ja, nu var det ju pågående verksamhet.

Det har nyligen beslutats om ett vite på 50 000 kronor avseende avfallshanteringen på fastigheten som sedan tidigare varit ett pågående ärende. Det finns även pågående ärende angående eldning av avfall. Dessa beslut har tagits utifrån miljöbalkens lagstiftning och troligtvis finns fler vitesbeslut att vänta enligt livsmedelslagstiftningen och eventuellt fler lagstiftningar, tror Annika Jeppsson.
– Tas ett vitesbeslut om förbud till fortsatt otillåten slaktverksamhet av någon av myndigheterna, kommer vitet kunna skickas för utdömande direkt då beslutet överträds, berättar Jeppsson.

×