Lars Blomberg, ordförande i FMCK Hässleholm, hoppas att klubben snabbt ska kunna hitta en ny plats för sin verksamhet. FOTO: MAGNUS WAHLSTRÖM

FMCK Hässleholm kan flytta till Torsjö

FMCK Hässleholms ordförande Lars Blomberg reagerade med blandade känslor efter beslutet i miljönämnden att klubben måste lämna Hovdala den 30 juni 2019.
– Det är positivt att vi fick vara kvar ytterligare ett år men negativt att vi inte fick någon permanent lösning, konstaterar Blomberg.

Miljönämnden i Hässleholms kommun har beslutat att FMCK Hässleholm i fortsättningen inte får bedriva sin tävlings- och träningsverksamhet på Hovdala.
Efter den 30 juni 2019 är det slutkört för enduroklubben i den vackra naturen runt det gamla 1500-talsslottet.
– Jag tycker det är synd att det blev så här då vi aldrig haft några klagomål under alla våra år vid Hovdala, säger Blomberg.

– Vi hade hoppats att få vara kvar men nu får vi tillsammans med kommunen hitta en ny plats där vi kan ha vår verksamhet. Det är viktigt att det blir ett ställe där vi kan vara under lång tid och bygga upp verksamheten.
FMCK har tre veckor på sig för att skriftligen överklaga miljönämndens beslut.

Tänker ni göra det?
– Det är något som vi i så fall får ta upp i styrelsen, säger Blomberg.

Är det negativa beskedet ett hot mot föreningens verksamhet?
– Jag ser inte det i dagsläget men framåt våren måste vi ha klart med en ny plats att vara på, säger Lars Blomberg.

– Blir det inte så får vi lämna in en ny ansökan om ytterligare förlängning på Hovdala.
Nu undersöks alternativa platser för FMCK Hässleholms verksamhet. Förslagen är Hässleholm Nord, Asmoarp/Sandåkra, Röinge 7:3 och Gulastorp 7:16, Nybo samt Torsjö. Det sistnämnda är mest aktuellt för tillfället då en av två markägare är positiv till försäljning eller byte av mark. Området ligger väster om Tyringe, mellan väg 21 och järnvägen i en före detta grustäkt.

– Tillsammans med kommunen har vi tittat på ett antal ställen. Torsjö är ett av dessa men det är inget som är klart.
Men det brådskar med en ny plats för enduroklubben från Hässleholm.
– Vi hade behövt ett besked om ett nytt område under våren. Det är en lång process fram till en färdig bana. Bland annat ska det till markavtal, banlicens och miljöprövning, säger Blomberg.
– Det gäller att komma till skott så fort som möjligt. Har vi ingenstans att vara tröttnar folk på att jobba i klubben.
FMCK Hässleholm är en av de största föreningarna i kommunen med sina 320 medlemmar. Men det är inget som klubbens ordförande märkt av.

– De klubbar som har fasta anläggningar får hjälp med pengar medan vi får i stort sett ingenting.
– Dessutom känns det lite tröstlöst med den politiska situationen i kommunen med ideliga nya konstellationer. Under mina sex år som ordförande har jag visat runt ett stort antal politiker på området vid Hovdala.
Lars Blomberg hoppas på en snar lösning då föreningen byggt upp en bra verksamhet.
– Vi har mycket barn och ungdomar i föreningen. I vår arrangerar vi en SM-deltävling så det är mycket på gång i klubben.

×