Foto: TT

Polisen: ”Tidigare kontakt mellan våldtäktsoffer och gärningsmän”

Malmö Polisen bekräftar att man säkrat möjligt DNA efter de tre våldtäkterna i Malmö.
Man tror också att det i alla fallen förekommit tidigare kontakt mellan brottsoffret och gärningsmännen.

Polisen arbetar just nu med tre anmälda våldtäkter i Malmö.
I ett pressmeddelande skriver polisen att man i samtliga ärenden har säkrat spår som eventuellt kan innehålla DNA.
– Vi avvaktar nu besked från Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) om DNA säkrats från något av de inskickade spåren. Väntetiden hos NFC är ungefär två månader när inte skäligen misstänkt person finns, vilket är en utmaning i utredningsarbetet, säger Mats Karlsson, i ett pressmeddelande.

Polisen skriver också att det i alla utredningarna finns omständigheter talar för att det innan brottet skedde har förelegat någon form av kontakt mellan brottsoffer och gärningsman/män.
– Kontakten har förvisso varit vag men vi kan konstatera att de anmälda brotten inte avser fall där gärningsman legat i bakhåll och överrumplat offret.
– En viktig uppgift i utredningsarbetet när det gäller att ringa in någon misstänkt är att klarlägga hur dessa kontakter skett, säger Mats Karlsson.

Orsaken till polisens nya information är den omfattande ryktesspridning på främst sociala medier som polisen menar ger en felaktig bild av händelserna och spär på rädsla i samhället.
Bland annat har det förekommit rykten om att ett våldtäktsoffer bränts i underlivet. Rättsläkaren har dock konstaterat att så inte skett. Däremot har flickan andra lindriga fysiska skador.

Polisen bedömer också att det inte går att göra några kopplingar mellan de tre olika anmälningarna om grova våldtäkter.
– Men utredningarna är komplexa då vi i nuläget i två av de tre fallen endast har målsägandens berättelser att utgå ifrån. Dessa utsagor är inte kompletta och kan i den här typen av fall exempelvis bero på minnesluckor och problem med att återge vad som hänt efter en traumatiserande händelse. Minnesbilder kan klarna över tid och efter det att målsäganden fått experthjälp, säger Mats Karlsson.

Enligt polisen fortsätter utredningarna kring våldtäkterna med samma styrka.

Läs mer: