Nu ska regeringen avgöra om det blir en upplåning till höghastighetsbanan så att den kan stå klar cirka 2035.

Snabbtågen ska rulla 2035

hässleholm/Skåne Höghastighetsbanan Lund-Hässleholm och vidare till Stockholm ska stå klar 2035 och finansieras med lån.

Det konstaterar Sverigeförhandlingen i en rapport, som nu lämnas till regeringen. Den skiljer sig mot Trafikverkets plan som föreslår långsammare tåg på den nya banan, som står klar betydligt längre bort i tiden.

Rapporten överlämnades till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på onsdagen samtidigt avtalen som förhandlingen slutit med 20 kommuner och sex regioner om förbättrad kollektivtrafik i storstäderna, höghastighetståg mellan Malmö-Stockholm och Stockholm-Göteborg samt 285 400 bostäder i storstäderna och längs den nya järnvägen.
I slutrapporten står Sverigeförhandlingen fast vid sitt förslag att höghastighetsjärnvägen ska byggas för tåg som ska köra i 320 kilometer i timmen. Det innebär en restid på två och en halv timme på sträckan Stockholm-Malmö. Dessutom konstaterar Sverigeförhandlingen att utbyggnaden ska ske snabbt och båda sträckorna bör vara färdigställda runt 2035.

Det blir Sveriges största infrastruktursatsning på 150 år.
Sverige behöver bygga nya järnvägsspår. Södra och Västra stambanan har snart nått sitt kapacitetstak samtidigt som efterfrågan på person- och godstrafik fortsätter att öka. Att hitta utrymme för underhåll blir allt svårare och effekten är ett sårbart system med stora störningar.

– Miljöpartiet delar Sverigeförhandlingens slutsats att de nya banorna ska finansieras utanför ordinarie plan så att en snabb utbyggnad möjliggörs. En lösning med gröna obligationer är ett intressant förslag. 2028 planeras tunneln under Fehmarn bält öppna och då öppnar helt nya möjligheter att nå ut i Europa med tåg för såväl gods som resenärer. Men som det ser ut nu har vi helt enkelt inte kapaciteten att dra nytta av detta. Södra stambanan genom Skåne är redan i dag fylld över sin kapacitet vilket vi dagligen ser konsekvenserna av med förseningar och inställda tåg, säger regionrådet Mätta Ivarsson (MP).
Kommunfullmäktige i Hässleholm sa ja till Sverigeförhandlingen vid sitt senaste möte.

Hässleholm kommer att dra stor nytta av de nya spåren. När regeringen har satt ner foten om finansiering och tåghastighet börjar Trafikverket arbetet med att studera var den nya stationen ska placeras och hur banan ska dras genom och förbi Hässleholm.
‑ Det är glädjande att Sverigeförhandlingen föreslår en snabbare utbyggnad. Den höga hastigheten på 320 kilometer i timmen är avgörande för att skapa större arbetsmarknadsregioner och inte minst för att vi kraftigt ska kunna ersätta inrikesflyget på dessa sträckor. För Skånes del är också de regionala nyttorna oerhört viktiga. Med stärkt kapacitet kan vi köra tätare och en mer stabil regional trafik, alltså fler tåg men färre störningar, kommenterar Mätta Ivarsson.
Oppositionsledare Carl-Johan Sonesson (M) förtydligar:
– Utan lånefinansiering kommer höghastighetsbanorna knappast att bli färdiga förrrän flera decennier senare. Redan nu kan man undra om de skånska pendlarna står ut. Skånes motorvägar och järnvägsnät är fulla, det behövs stora satsningar för att upprätthålla funktionen
Stefan Olofson

Dagens fråga

Tror du på åtal om Palmemordet i sommar?

Loading ... Loading ...