Arkivbild.

Bröderna Hall döms till böter

VANKIVA Miljöskyddsinspektören såg vid två tillfällen ett flertal dunkar med olja placerade direkt på marken i täkten.
Nu dömer Hässleholms tingsrätt AB Bröderna Hall att betala 25 000 kronor i företagsbot.

Bolagets tillstånd bygger på att kemiska produkter, som olja, lagras på en ogenomsläpplig och invallad yta. När de behövs till fordon och maskiner i täktarbetet ska de i första hand förvaras i en speciell och säker ADR-klassad förvaringstank.
Detta har enligt miljöskyddsinspektören, och tingsrätten, inte skett. Enligt tingsrätten har lagringen istället skett på just ett sådant sätt som kommunens miljökontor velat förbjuda med sina villkor – vilket medfört en risk för att olja skulle komma ut i naturen.
Gärningen anses inte som ringa. Därför döms bolaget nu mot sitt nekande till en företagsbot på 25 000 kronor.
Bolaget får inte heller något gehör för sitt yrkande om att det allmänna ska stå för rättegångskostnaderna.

Bolagets vd har förnekat brott och berättat att personalen bara tar med sig den mängd kemiska produkter som behövs från huvudkontoret och placerar dem på en upphöjd plats i täkten. Någon förvaring förekommer aldrig utanför arbetstidens slut. Däremot förvaras dunkarna inte i någon ADR-klassad förvaringstank och inte heller på en ogenomsläpplig yta, som sägs i tillståndet.

Dagens fråga

Har du sett vildsvin i det vilda?

Loading ... Loading ...