Rekreation och bostäder hetast

OSBY Använd naturbruksområdet till bostäder och rekreationsområde.
Det förslaget fick mest stöd när kommunstyrelsen diskuterade hur naturbruksområdet ska utvecklas.

Hushållningssällskapet Skåne har som bekant tagit över verksamheten och kommer att använda en del av naturbruksgymnasiets fastigheter och lokaler – men inte alla.
Mycket kommer att tömmas och en arbetsgrupp på kommunen har tittat på aktuella fastigheter och arbetat fram olika förslag på hur Naturbruksområdet kan användas och utvecklas i framtiden.

Tre olika förslag gällande området presenterades av arbetsgruppen för kommunstyrelsen nu i december:
o Sjönära och centrala boenden.
Förslaget går ut på att flytta parkskolans verksamhet till Naturbruksområdet.
Tanken är att lägga en F-9-skola på området och komplettera med bostäder (hyresrätter och bostadsrätter.
Även seniorbostäder och trygghetsbostäder ska byggas.
Genom att bygga exempelvis marklägenheter där Parkskolan ligger i dag skapas sjönära och attraktiva boenden.
o Utveckling och tillväxt.
Fokus på att ska inkubatorverksamhet (eller företagskuvös, en organisation med syfte att främja och underlätta nystartade företags väg mot tillväxt och lönsamhet).
Naturbruksområdet anses ha byggnader som fungerar bra för verksamheten. Man kan även satsa på att hyra ut kontorsutrymmen.
o Bostäder och rekreationsområde.
Förslaget fokuserar på att bevara naturen i området och stärka kopplingen till Prästängen.
Rekreationsområden ska utvecklas och att parkområde för friluftsliv och rekreation ska utvecklas. I anslutning till grönområdet byggs bostäder (bostads- och hyresrätter), seniorboende och trygghetsboende.

Av de tre förslagen var KS-ledamöterna mest positiva till det tredje förslaget, bostäder och rekreationsområde.
Projektgruppen har därför fått i uppgift att jobba vidare med det alternativet.
Medborgardialoger kommer också att genomföras för att kommuninvånare, företag och föreningar ska kunna framföra sina synpunkter.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Brukar du få julklapp av din arbetsgivare?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×