Fem miljöaktivister döms för olaga intrång efter att i oktober i år tagit sig upp på taket till Öresundsverket i Malmö. Foto: Arkiv/Johan Nilsson/SCANPIX

Miljöaktivister döms för olaga intrång

Malmö I oktober tog sig fem personer upp på taket på Öresundsverket. Nu döms de för olaga intrång.

Det var den 21 oktober i år som två kvinnor i 20-årsåldern, en man i 20-årsåldern samt två män i 30-årsåldern tog sig in på det naturgaseldade kraftverket Öresundsverkets område i Malmö. De ska ha använt en stege och via en spiraltrappa tagit sig upp på taket. De fällde där upp en banderoll och stannade kvar på taket tills det att polis och insatsstyrka anlände till platsen. De gick då ner frivilligt.

De nu dömda personerna säger sig vara miljöaktivister och det de gjorde var en aktion inom ramen för en miljöorganisation. Aktionen genomfördes i samband med den internationella klimatkonferensen i Malmö i syfte att väcka debatt och opinion i frågan om användningen av fossila bränslen, uppger aktivisterna i förhör.

Det de nu döms för är olaga intrång. Öresundsverket är ett skyddsobjekt och det är inte tillåtet att – utan tillstånd – beträda området. Miljöaktivisterna har däremot sett det som sin plikt att genomföra aktionen. Staten verkar inte för en hållbar utveckling, enligt aktivisterna, och de menar därför att deras aktion var nödvändig.

Tingsrätten överväger i sin bedömning huruvida det finns förutsättningar för ansvarsfrihet med hänsyn till yttrandefriheten. Tingsrätten finner dock att samhällets intresse av att förhindra olovliga intrång av det aktuella slaget är starkt.

”Den enskildes intresse av att få väcka debatt och opinion är angeläget att skydda men syftet med den aktion som de tilltalade genomförde kan uppnås på andra sätt än genom de aktuella åtgärderna” skriver tingsrätten i domen.

×