En glastekniker i arbete. En sällsynthet i dag och ännu svårare att finna om några år. Hässleholms Företagsrupp har skickat 400 upprop i mail till riksdagspolitiker, ministrar och regionpolitiker. Foto: Anders Wiklund / TT

Bristen på yrkesfolk skrämmer företagare

Hässleholm Företagsgruppen i Hässleholm har fått nog av bristen på yrkesutbildat folk. I ett upprop till alla riksdagspolitiker, ministrar och Region Skåne kräver de krafttag och satsning på Yrkeshögskolorna.

– I åratal har det varit brist på utbildade yrkesmän inom VVS, plåtslageri, byggsektorn, mekanisk industri och vården för att nämna några. En sak är klar, de satsningar som har gjorts inom ramen för yrkesskolorna och olika lärlingsprojekt så är de inte, och kommer inte att vara tillräckliga, säger Lars Blad, ordförande i Hässleholms Företagsgrupp.

Företagsgruppen undrar varför utbildningarna på yrkeshögskolorna är tidsbegränsade och måste konkurreras om varje år.
– Varför avsätts inte medel som motsvarar de verkliga behoven? De allra flesta som går den här typen av utbildningar får ju faktiskt ett arbete. Även för integrationen är dessa utbildningar uppenbart mycket viktiga. Varför är det ingen som gör ”matten” och räknar ut att ökade satsningar inom detta område är uppenbart viktiga? Det är ju den mest nationalekonomiska investering man kan göra, säger Lars Blad.

Det är närmast en ödesfråga för landets välstånd att lösa den här uppgiften, anser Företagsgruppen.
Inom de kommande 10-15 åren går hundratusentals yrkesarbetare i pension.
– Kan inte dessa ersättas så kommer tillväxten att skadas allvarligt, menar Lars Blad.
Ett annat problem är att vanligt folk inte kommer att få tag på hantverkare som kan laga rör, ventiler, avlopp, byggnader och ta hand om sjuka, gamla och barn.
– Det är politikerna som måste lyfta blicken och tänka fram något mer långsiktigt än bara till nästa val. Det är ett krav från medborgarna, understryker Lars Blad.
Hässleholms Företagsgrupp representerar många medlemsföretag, som sedan flera år har ropat efter utökade satsningar inom den kvalificerade yrkesutbildningen. Bristen på arbetskraft är ett jätteproblem för många.

Företagsgruppen tycker inte att det borde vara så svårt att gå på djupet med problemet och borde inte vara partipolitiskt svårt att driva.
– Alla är nog överens om problembilden och att en utökad utbildningsinsats är lösningen. Vårt enkla realiserbara förslag är att utöka anslagen till Yrkeshögskolorna väsentligt och så mycket att de existerande behoven av kvalificerad yrkesutbildning i varje fall någorlunda täcks och så att utbildningarna kan bedrivas mer långsiktigt än nu. Den här uppgiften ska inte behandlas som en utgift utan som en viktig investering, säger Lars Blad.

En del politiker har hört av sig. Flera svarar att det görs satsningar och att mer krävs.
Riksdagens näringsutskotts ordförande Per-Arne Håkansson (S) från Åstorp har tackat ja till Företagsgruppens inbjudan till Hässleholm den 29 januari.
– Det är bra att han kommer. Vi vill prata med honom och höra vad han kan göra, säger Lars Blad.

Utöver politiska grepp behövs attitydförändringar hos befolkningen till en yrkesutbildning, anser Lars Blad.
– Alla vill inte och kan inte gå på universitetet. Man kan få ett mycket bra liv med ett yrke i bagaget. Marknadsföring av yrkesutbildningar är nödvändig,
Styrelsen i Företagsgruppen står bakom uppropet, som även landat hos gymnasieminister Anna Ekström (S).

Dagens fråga

Såg du första programmet av "Så mycket bättre"?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×