Foto: TT-bild

Miljonregn till utemiljö

Östra Göinge Östra Göinge kommun får över 17 miljoner kronor av de dryga 271 miljoner som Boverket har beviljat till förbättring av utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden runt om i landet.

Göingehem AB Bättre utemiljö på Brogatan i Knislinge får 200 000 kronor. Sibbhults IF Mötesplats Färevallen – ett fritidsområde för alla – får 3 360 771 kronor och Östra Göinge kommun, Trollacenter får 14 200 000.

Boverket har bland annat beviljat stöd för upprustning och komplettering av befintliga anläggningar till exempel lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott. Även nya anläggningar som gångbanor, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och fritidsintressen har fått stöd.
Den andra sökomgången för stödet är nu avslutad och 127 ansökningar har beviljats.

Sammanlagt under 2017 har Boverket beviljat 180 ansökningar, totalt cirka 417 miljoner kronor. De som har ansökt om stöd är allt från större fastighetsbolag till ideella föreningar.
Boverket har prioriterat ansökningarna utifrån stödets syfte som bland annat är att åtgärderna ska bidra till attraktiva, funktionella, jämställda och trygga utemiljöer.

De ska stimulera till aktivitet och social gemenskap. De som bor och verkar i området ska vara engagerade och delaktiga i åtgärder och de ska vara tillgängliga för alla.

Dagens fråga

Har du höststädat trädgården?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×