Avtalet mellan kommunen och ekonomichefen avslöjar kostnaderna för arbetsgivaren.

Uppgörelsen kostar över två miljoner

Osby För drygt två månader sedan blev det officiellt att ekonomichefen Pia Lindvall Bengtsson, med tre decennier i kommunal tjänst, mot sin vilja skulle lämna sin post.
Nu kan Norra Skåne avslöja vad överenskommelsen kommer att kosta kommunen.

– Från kommunledningens sida har man sagt att man inte längre har förtroende för mig.
Så kommenterade den besvikna ekonomichefen Pia Lindvall Bengtsson (Norra Skåne 17 oktober 2017) det faktum att hon skulle sluta på sin tjänst.
Hon hade då varit verksam i kommunen i drygt 30 år, tilldelats utmärkelsen ”årets kommunalekonom” vid en ceremoni i Stockholm (2009) och tillfälligt axlat rollen som kommunchef i Osby 2013.

Efter en konsultutredning klubbades i oktober en ny ekonomiorganisation igenom i kommunstyrelsen. I den nya organisationen skulle inte Pia Lindvall Bengtsson ingå.
Det var många inom den kommunala organisationen som ställde sig frågande till att Pia Lindvall Bengtsson slutade och det spekulerades kring bakomliggande skäl.
Det fick kommunchef Petra Gummesson att uttala sig till Norra Skåne den 21 november.
– Jag vill nu förtydliga att hon varken blev uppsagd eller avskedad. Efter en överenskommelse mellan arbetsgivare och Pia Lindvall Bengtsson valde vi att gå skilda vägar, sade kommunchefen då.

Norra Skåne har begärt ut det avtal som slöts mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Det avslöjar att kostnaden för kommunen och skattebetalarna är betydande.
Kommunen ska betala 24 månadslöner på 60 900 kronor till den tidigare ekonomichefen.
”Beloppet utbetalas månadsvis och samordnas inte mot annan inkomst eller ersättning”, står det i överenskommelsen.

Totalt handlar det om drygt 1,5 miljoner kronor.
Dessutom tillkommer andra ersättningar, preciserade av Anna Olsson, tillfällig HR-chef.
”Total engångspremie för att kompensera bortfall av inbetalning till allmän pension blir 426 656 kronor. För att kompensera medarbetaren för den avgiftsbestämda delen i KAP-KL (tjänstepension) ska en engångspremie om 164 430 kronor betalas in”, skriver Anna Olsson i ett mail.
Den totala kostnaden landar därmed på en bit över två miljoner kronor.
Den tillfälliga ekonomichefen som trätt in har en lön på 56 000 kronor i månaden.

I förhandligen mellan arbetsgivare och arbetstagare fanns kommunchef Petra Gummesson med, i egenskap av ansvarig chef. Men inte Pia Lindvall Bengtsson. Hon företräddes av en facklig ombudsman.
– Ombudsman förde självklart en dialog med medarbetaren under förhandlingen för att få dennes godkännande, skriver HR-chef Anna Olsson till Norra Skåne.
Hon understryker att det är hon själv, i egenskap av HR-chef, som ansvarar för förhandlat avtal.

Anna Olsson upprepar även det som kommunchef Petra Gummesson tidigare sagt till Norra Skåne:
– Det har handlat om en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare och inte om ett avsked eller uppsägning, vilket det pratats om.
Dåvarande ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson uttryckte i Norra Skåne, den 17 oktober, ingen önskan om att sluta.
– Jag hade inte tänkt att sluta jobba redan nu.

Läs mer:

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Såg du första programmet av "Så mycket bättre"?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×