Byråkratiska tjänstemän och mesiga politiker

Rubriken syftar på miljöförvaltningen och dess nämnd.
På Hovdala har en ideell förening, FMCK, under lång tid, bedrivet en framgångsrik verksamhet med många medlemmar.
Det har inte förekommit några klagomål på klubbens verksamhet.
Hovdala är ett mycket stort område nästan utan fasta boende.

Det är bara undersysselsatta tjänstemän och miljöchefen som har problem.
Man hänvisar till att det ska vara ett tyst område och vill tvinga FMCK att leta efter ny mark.
I stället för att bedriva verksamhet.
Jag satt själv i byggnadsnämnden när länsstyrelsen hittade på denna sysselsättningsterapi som innebar att man tillsatte en projektgrupp som skulle dokumentera att det var tystare på Hovdalaområdet och andra naturplatser än invid riksväg 23 och Stortorget.
Sedan skrev man in tramset i översiktsplanen 2007.
Nu har det gått 10 år och man skulle kunna begära att miljöchefen lärt sig stava till ”flexibilitet”.
Att man inte känner till det ordet på länsstyrelsen var ingen nyhet för mig. Men politikerna då?
De vill ju ge sken av att det är de som bestämmer: Jag vet, även det av egen erfarenhet, att miljöchefen är en ”hejare” på att hota med miljöbalken, länsstyrelsen, domstol med mera.

Men skulle ni inte, för er egen heders skull, försökt att jobba för någon slags dispens och använda de möjligheter som trots allt finns, att fördröja verkställigheten av beslutet.
Det är ju faktiskt val i september och jordnära praktiska frågor är bra valfrågor på kommunal nivå.
Åtminstone för borgerliga politiker. Vänsterpolitiker tror ju alltid att ”överheten” vet bättre än den enskilde medborgaren.

Dagens fråga

Längtar du efter snö?

Loading ... Loading ...

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Veckans ibladningar