På banan ska leran sprätta men på de allmänna ytorna har 12 000 kvadratmeter asfalterats, utan tillstånd. Foto: Eva Sandström/Arkiv På banan ska leran sprätta men på de allmänna ytorna har 12 000 kvadratmeter asfalterats, utan tillstånd. Foto: Eva Sandström/Arkiv

Folkraceklubb tvingas gräva upp all asfalt

HÄSTVEDA Hästveda folkraceclub asfalterade olagligt 12 000 kvadratmeter av sin anläggning med skänkta massor. Nu kommer den rättsliga smällen: mark- och miljödomstolen vill att klubben river upp all asfalt – något som kan gå på en halv miljon kronor.
– Det blir ödesdigert, säger vice ordföranden Jerry Svensson.

Klubben har dock överklagat beslutet till mark- och miljööverdomstolen.
– Så vi vet inte än vad som händer, säger Jerry Svensson som konstaterar att domen om den fastställs får svåra konsekvenser:
– Vi är en ideell förening och ska vi ta bort asfalten blir det tufft. Vi har inte de pengarna.

Turerna kring den otillåtna asfalten började år 2016, då Skanska erbjöd Hästveda folkraceclub en del av fräsmassorna från Trafikverkets underhållsarbete på väg 23 i närheten av klubbens anläggning. Genom personliga kontakter kände nämligen Skanska till att folkraceklubben var i behov av att åtgärda sina uppställnings- och parkeringsytor.
Klubben tackade ja – men missade helt att söka tillstånd.
Totalt transporterades 3 500 ton asfaltgranulat ut till anläggningen där en yta på 12 000 kvadratmeter asfalterades i tjocka lager; på vissa ställen en decimeter och på andra två. Syftet var att få en hållbar konstruktion och slippa tidigare problem med leriga ytor och damm, samt att öka tillgängligheten för funktionshindrade.

När miljönämnden reagerade hävdade klubben att asfalten inte skulle betraktas som avfall och att man därför inte brutit mot några regler.
Länsstyrelsen gav dock Hässleholms kommun rätt. Eftersom Skanska gjort sig av med asfalten utgör den enligt länsstyrelsen ett avfall. Då skulle förfarandet ha anmälts till kommunen i förväg.
Krossad asfalt är ett avfall som innehåller sådana ämnen som typiskt sett kan medföra en olägenhet för miljön eller för människors hälsa. Här lades dessutom en mycket stor mängd ut.
– De har lagt ut mycket mer än det funnits behov av, menar miljöchefen Sven-Inge Svensson som även ifrågasatt klubbens och Skanskas uppgifter om att asfalten skulle vara fri från tjära. Detta då det av de 12 000 kvadratmeterna bara var 0,006 kvadrat som kontrollerats – och då med inga andra provtagningar än personalens syn- och luktintryck.

Men i Hästveda folkraceclub ifrågasätter man miljönämndens vad man kallar nitiska agerande.
– Vi har tittat på andra klubbar som gjort likadant och där har kommunerna inte gått lika hårt åt. I Göteborgs stad säger de att det är en fördel att använda gammal asfalt. Men här i Hässleholm är de hårda, menar Jerry Svensson.
Klubben har sökt tillstånd i efterhand.
Den har även överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen, som säger ungefär detsamma som länsstyrelsen. Asfalten ska enligt beslutet ha forslats bort senast fyra månader efter att domen vunnit laga kraft.
Nu är frågan vad högsta instans kommer att säga.
Att ta bort asfalten ser miljönämnden som nödvändigt men klubben som oskäligt – det skulle enligt beräkningar gå på mellan 400 000 och 500 000 kronor.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar