Foto: TT

Nya regler för färdtjänsthjälp

HÄSSLEHOLM Ingen utom räddningstjänsten kunde hjälpa Hässleholmskvinnan att ta sig ut ur sin lägenhet. Nu förklarar Skånetrafikens affärsområdeschef de nya reglerna som begränsar användningen av så kallade trappklättrare.

– Det är väldigt tråkigt att det blev så för den här kvinnan. De anhöriga hamnade i en mycket svår situation. Så tycker ju varken vi eller kommunen att det ska fungera, säger Lars Hellström, som ansvarar för serviceresorna.

Grundproblemet i det här fallet menar han var att kvinnan inte hade någon egen rullstol – vilket tillhandahålls av kommunen.
Problem nummer två var att en trappklättrare bedömdes som för farlig att använda i den svängda trappan. Här kommer de nya reglerna in:
– Tidigare fick alla som ville trappklättrare. Nu kan man om man ansöker få det i sex månader på sin bostadsadress. Anledningen är att man ska hinna bostadsanpassa eller flytta till ett annat och lämpligare boende, säger Lars Hellström.

Skälen till att reglerna skärpts är två:
– Det första är att det alltid är en säkerhetsrisk att trappklättra. Man kan skada sig väldigt allvarligt som resenär, det finns flera fall där personer fått svåra skador. För det andra är det av arbetsmiljöskäl, kopplat till förarna. De kan skada sig med en trappklättrare eftersom det är en tung maskin och kunden också väger en del.
Men mycket beror på hur trappan ser ut. I det aktuella fallet åkte en förare ut – och gjorde bedömningen att trappan inte var tillräckligt säker och att det därför inte gick att transportera ner kvinnan ens i en lånad rullstol.

Fler har hört av sig till Skånetrafiken.
– Det har inte varit jättemycket men en del reaktioner. Man tycker att man blir begränsad i sitt resande, konstaterar Lars Hellström.
Reaktionerna har främst gällt problemen att ta sig upp- och nerför trappor utanför själva bostaden – vilket Skånetrafikens färdtjänstpersonal nu inte längre hjälper till med. Typexemplet rör en resa till en fotvårdsspecialist som tar emot kunderna i en källarlokal där nedgången inte handikappanpassats.

Lars Hellström anser att det inte bara kan vara Skånetrafikens ansvar att göra lokaler tillgängliga:
– Alla aktörer: fastighetsägare, vårdinrättningar, fotvårdsspecialister etcetera måste ta sitt ansvar och tillgänglighetsanpassa. Dessutom har individen själv ett ansvar för sitt boende.

Hässleholms kommuns verksamhetschef Ingela Nilsson var kritisk till att informationen om de nya reglerna kom plötsligt. Det håller Lars Hellström inte med om; tvärtom, menar han:
– Vi började jobba med de nya reglerna 2015 och kommunerna har fått löpande information. Det finns ett kundråd där frågan varit uppe och även ett tjänstemannaråd. Men tyvärr svarade inte Hässleholm på remissen om vad de tyckte om hela det förändrade regelverket.

– Vi skickade brev till dem som rest med trappklättrare de senaste tre månaderna och de ringdes personligen upp av våra handläggare, för att de säkert skulle förstå vad det innebar.
– Här har vi varit på plats och försökt att lösa situationen men inte lyckats. Då är det ytterst kommunen som är ansvarig för sina medborgare.

Dagens fråga

Tror du att Palmemordet kommer att lösas?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×