Utbrändhet som historiskt fenomen

Marie Åsberg, psykiatriker och seniorprofessor på Karolinska institutet, myntade begreppet utmattningsdepression 1999, genom en översättning från tyskan. I ett intressant samtal med Dagens Nyheter påpekar hon att utmattningssyndrom och utmattningsdepression inte är något nytt eller ens modernt fenomen.
Redan på artonhundratalet diskuterades utmattningsåkommor och trötthet hos arbetsstyrkan. Man kan där förmoda att det rörde sig om utbrändhet av fysiskt slag, på grund av långa arbetsdagar och hårt kroppsarbete.
Åsberg nämner också en studie från 40-talet, där personer i Dalby och Bonderup intervjuades av forskare från Lund. Depression var den vanligaste åkomman, men något som nu skulle beskrivas som utmattningssyndrom är näst vanligast.
Om människor har känt sig utbrända och utarbetade i 150 år bör man förmodligen ha det i åtanke när man diskuterar utbrändhet och utmattningsdepression som ett modernt fenomen.
Däremot menar Åsberg att vi påverkas mer av stress nu än tidigare, eftersom vi ständigt förväntas jobba, har mejl på mobilen och fabriken aldrig stänger. Hjärnan får otillräcklig återhämtning.
Det är en intressant fråga hur många anställda man kan bränna ut och hur stor psykisk ohälsa är rimlig inom en arbetsstyrka som inte måste slita ut kroppen för att kunna sätta mat på bordet innan det blir olönsamt.Martina Jarminder

×