Kommunen: Det ska åtgärdas i höst

svansjö sommarby Hur trädfällningen kunde gå så fel i Svansjö sommarby kan inte kommunens va-chef Peter Hellichius
svara på, men han bekräftar att en återplantering ska ske snarast.

Entreprenören skulle ta bort träd för att ge plats åt en pumpstation, men fällde då fler av misstag.
– Det som hänt är mycket olyckligt. Men entreprenören tog på sig direkt att åtgärda detta. Nu får markägaren och entreprenören komma överens om hur området ska åtgärdas, säger Peter Hellichius.

Han blev uppmärksammad om misstaget av boende som kontaktade honom. Han körde då ut till sommarbyn och inspekterade området tillsammans med entreprenören.
– De får bestämma hur många träd och vilka sorter som ska planteras. Det kommer att ske när va-arbetet är klart i området.

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i Svansjö sommarby ska vara klart senast den siste oktober. Efter det ska vägar och mark återställas. I samband med arbetet kommer fastigheterna också att få tillgång till bredband via fiber.

×