En svag ökning av arbetslösa i Hässleholm

Hässleholm Arbetslösheten i Hässleholms kommun är något högre än i Skåne som helhet.
Däremot har arbetslösheten för unga mellan 18-24 år i kommunen minskat under de senaste 12 månaderna.

Arbetslösheten i Hässleholms kommun är något högre än i Skåne som helhet.
Däremot har arbetslösheten för unga mellan 18-24 år i kommunen minskat under de senaste 12 månaderna.

I Skåne var tio procent av den registrerade arbetskraften inskrivna som arbetslösa den 31 december 2017. I Hässleholms kommun låg siffran på 10,4 procent medan arbetslösheten i riket låg på 7,5 procent. Det visar den senaste verksamhetsstatistiken från arbetsförmedlingen.

För Hässleholms del handlar det om en svag ökning jämfört med samma tid 2016. Det placerar kommunen på en tionde plats i arbetslöshetsligan bland Skånes sammanlagt 33 kommuner som toppas av Östra Göinge, Malmö och Landskrona.
Tittar man på unga personer mellan 18-24 år som saknar arbete hamnar nivån på 10,1 procent i hela landet. I Skåne ligger nivån på 14,1 procent.
I Hässleholms kommun har arbetslösheten hos unga minskat under både 2017 och 2016.

Nya lediga platser har under året ökat kraftigt på arbetsförmedlingarna i hela landet. Hässleholm är inget undantag. Även här har fler nya jobb trillat in.
Tittar man på hela Sverige har arbetslösheten gått ner. Bland inrikes födda från 4,3 procent till 4 procent och för utrikes födda från 22,8 procent till 22,2 procent.
Flera långtidsarbetslösa har fått så kallade extratjänster som infördes i slutet av 2015. De är avsedda för nyanlända och långtidsarbetslösa och många av dessa finns idag inom vård och skola.

Prognosen till och med 2019 visar att sysselsättningen kommer att fortsätta att öka. Dessutom kommer det att bli allt svårare att få tag på personal något som enligt arbetsförmedlingen kommer att bromsa jobbtillväxten under kommande år.

Arbetslösheten i Hässleholms kommun är något högre än i Skåne som helhet.
Däremot har arbetslösheten för unga mellan 18-24 år i kommunen minskat under de senaste 12 månaderna.

Dagens fråga

Visste du att att julgranar är ätbara?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar