Åldersröntgen. FOTO: TT/ARKIV

Inga kommunala ålderstester

HÄSSLEHOLM Kommunen ska inte syssla med åldersbedömning av ensamkommande flyktingar som kan misstänkas var över 18 år.

Det är Migrationsverkets sak bedöma åldern.
Det svaret ges på en motion skriven av Ulf Erlandsson (tidigare SD) och Patrik Jönsson (SD), när den nu når kommunstyrelsens arbetsutskott i nästa vecka.

I motionen krävs att kommunfullmäktige ska ta fram riktlinjer för åldersbedömning hos asylsökande. Men att göra det är inte kommunens uppgift, konstateras i svaret.
– Kommunen bör inte utföra uppgifter som inte åligger den, heter det.
I de fall socialnämnden bedömer att den ensamkommande asylsökande är äldre än 18, ska man begära att Migrationsverket gör en åldersprövning, sägs i svaret.
I Migrationsverkets skrivningar om åldersbedömningar framgår att det är den asylsökandes ansvar att uppge ålder och göra sin ”identitet sannolik”. Vidare sägs att om ” ett ensamkommande barn inte kan göra sin ålder sannolik kommer Migrationsverket informera om möjligheten att göra en medicinsk åldersbedömning eller läkarbedömning.” Åldersbedömningen är alltså frivillig.

Migrationsverket har också möjlighet att skriva upp åldern, om det är uppenbart att åldern inte stämmer när den som uppger sig vara barn söker asyl.
”Migrationsverket kan inför registreringen göra en bedömning av om den uppgivna åldern tycks helt felaktig och välja att registrera den som har sökt asyl som vuxen istället. Detta sker bara om det inte tycks finnas något tolkningsutrymme utan är helt uppenbart att den som söker skydd är vuxen.”, heter det.

Dagens fråga

Visste du att att julgranar är ätbara?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar