Jette Guldborg Petersen. Foto: Privat

Laget framför jaget

Jette Guldborg Petersen, Dragør, universitetsbibliotekarie vid Lunds universitet, avled efter en längre tids sjukdom natten till nyårsafton 2017. Hon blev 56 år och sörjs närmast av sin make, sina två döttrar med familjer, sin mor och sin bror.
Jette Guldborg Petersen tog sin examen vid bibliotekshögskolan i Köpenhamn 1985. Hon arbetade därefter cirka tio år på den dåvarande Kongelige veterinær- og landbohøjskole, den danska motsvarigheten till Lantbruksuniversitetet.

I maj 2002 kom hon till Malmö högskola, där hon var bibliotekschef i tio år. Hon tillträdde sin tjänst i Lund den 1 mars 2012 såsom den första kvinnliga universitetsbibliotekarien i universitetets 350-åriga historia. Hon hade flera viktiga uppdrag vid Lunds universitet, men också inom biblioteksvärlden nationellt och internationellt.
Hon kom till en biblioteksorganisation som upplevt inre och yttre svårigheter och det blev hennes uppgift att konsolidera, att bygga broar och att med tålamod skapa förtroende runtom i den stora organisation som är Lunds universitets bibliotek, ett nätverk som består av Universitetsbiblioteket samt åtta fakultetsbibliotek.
Hon talade ofta i de intervjuer som gjordes med henne när hon var ny i Lund om att hon ville skapa ”ett tydligt vi” inom såväl nätverk som i den nya enheten Universitetsbiblioteket, som nu bestod av den tidigare biblioteksdirektionen, som ansvarade för det digitala biblioteket, och Universitetsbiblioteket på Helgonabacken, som ansvarade för de historiska samlingarna och det nationella pliktexemplaret. Flera världar, många kulturer.

Uppdraget krävde lyhördhet, respekt, prestigelöshet och tolerans, klokhet, integritet och lojalitet. Allt detta hade Jette Guldborg Petersen.
Hon var en skarpögd iakttagare av den akademiska världens vägar och villkor, men hon var också skolad i idrottsrörelsen – en ledarskapsutbildning så god som någon – och hade som tidernas yngsta, 16 år gammal, spelat i det danska dambasketlandslaget. Laget framför jaget – så ledde Jette.
En viktig del i hennes syn på ledarskap var feedback och coachning, något som hon även föreläste om i olika sammanhang. På senare tid kom forskningspublicering och forskningsdata i bred mening att engagera och inom dessa områden hade Jette en viktig roll inom Lunds universitet.

Hennes värme, konstruktiva pragmatism och hennes kunniga person, liksom de många kollegiala samtalen, kommer att saknas på Universitetsbiblioteket, vid Lunds universitet och i bibliotekssverige. Detta sörjer vi.

×