Kemtvätten i Sibbarp har ställt till med stora problem under årens lopp. Den stängdes 2001. FOTO: ANDERS GRÖNLUND/ARKIV

Kemtvätten saneras äntligen i Sibbarp

OSBY Kemtvätten i Sibbarp ska äntligen saneras. De statliga pengarna blev tillgängliga den
1 januari i år och i slutet av februari bör arbetet med saneringen komma igång, uppger Theres Lundahl, miljöinspektör i Osby kommun.

Ungefär två år har det tagit att få de statliga medlen beviljade. Men nu är det klart för den första fasen som startar med åtgärdsförberedelser.
2014 satte tjänstemän på Osby kommun samman en ansökan om bidrag från Naturvårdsverket för att täcka saneringskostnaderna.

Men på Naturvårdsverket tyckte man inte att ansökan var tillräckligt genomarbetad. Då beslutade sig kommunpolitikerna i Osby för att helt enkelt släppa projektet och ansöka om att den statliga myndigheten Sveriges geologiska underökning (SGU) tog över huvudansvaret.
Det innebar att Osby kommun tog sin hand ifrån saneringen och lämnade över arbetet till Statens geologiska undersökning (SGU) 2015.

Den 14 december 2015 accepterade SGU att ta över huvudmannaskapet för saneringen och i slutet av december 2015 lämnade myndigheten in en ansökan om pengar för att genomföra den första fasen av projektet, som bland annat innehåller avgränsning av förorenade sediment, tätning av brunn och diverse undersökningar.
Den fasen under två år beräknas kosta 6,6 miljoner kronor.

Hela projektet har kostnadsberäknats till mellan 15 och 45 miljoner kronor och efter den första fasen tror SGU att man har en bättre uppfattning om hur stor slutnotan faktiskt blir.
Ända sedan 2006 har utredningar och förstudier om Nisses kemtvätt i Sibbarp avlöst varandra. Att marken under den före detta kemtvätten är så starkt förorenad att den platsar på länsstyrelsens lista över Skånes 20 mest förorenade platser har stått klart en längre tid.

Men trots det har inte mycket hänt under årens lopp och processen går trögt. Men nu ser saneringen ut att äntligen ta fart. Kemtvätten stängdes 2001.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Brukar du spela kort?

Loading ... Loading ...