Lars Ericsson, ordförande i Osby Näringsliv, är positiv över att politikerna tagit emot synpunkterna och menar att nu är det upp till politikerna att agera för kommunisternas bästa. FOTO: ANNA-CARIN DARLIN/ARKIV

Osby Näringsliv får stöd från Jönköping

Osby – Vi vill sätta ner foten, vi har gjort vad vi kunnat och nu är det upp till politikerna, säger Lars Ericsson, ordförande i Osby Näringsliv. Han ingår i arbetsgruppen för upphandlingar som har sammanfattat bakgrunden och förslagen till upphandling inom Osby kommun.

Skrivelsen skickades till Osby näringslivs styrelse och till partigrupperna i Osby kommun före nyår. I den betonas att upphandling inte är en partipolitisk fråga och att det finns samstämmighet bland politikerna i Osby.
– Alla politiker, frän höger till vänster. har tagit emot våra synpunkter med stort intresse, säger Lars Ericsson. Men vi har jobbat med den här frågan i två år och skrivit brev till kommunstyrelsen i två omgångar, men inte fått något gehör.

Norra Skåne har i ett flertal artiklar i höstas skrivit om Osby Näringslivs kritik av kommunens upphandling.
Bakgrunden är att Osby halkat ner ordentligt i rankingen som Svenskt Näringsliv gör, och från 2009 tappat 153 platser för att 2017 befinna sig på plats nummer 175.
Osby Näringsliv är också besvikna på upphandlingen av bland annat förskolor i Osby och Lönsboda. Företagarna anser att upphandlingsform, skallkrav och utvärderingsmodell utesluter mindre och medelstora företag, exakt den storleken på företag som finns i kommunen.
”Upphandlingen går dessutom tvärt emot kommunens egen upphandlignspolicy som säger att ”upphandlingar ska utformas på sådant sätt att även små och medelstora företag kan lämna anbud”. Den stirder också mot Konkurrensverkets rekommendation att underlätta för små och medelstora företag” står det i skrivelsen.

Det finns framför allt två avgörande påpekanden som Osby näringsliv vill poängtera.
– Det finns ingen ekonomisk teori som säger att det blir billigare att ett företag får monopol på ett projekt. Det andra är, och alla jurister har sagt samma sak till oss, att man inte kan ställa krav på partnering, säger Lars Ericsson.

Han hänvisar till ett parallellfall i Jönköping som Osby näringsliv blivit stärkta av. Den handlar om ett vattenreningsverk, där kommunen ställde krav på partnering. Men upphandlingen överprövades i Förvaltningsrätten.
Jönköpings kommun inledde ett upphandlingsförfarande som benämns ”Ombyggnation av Häggebergs vattenverk.”
Genom tilldelningsbeslut har dels NCC Sverige AB antagits som leverantör, dels anbudet från lokala Kanonaden Entreprenad AB förkastats.

Kanonaden bestämde sig för att överpröva domen till Förvaltningsrätten i Jönköping.
Förvaltningsrätten kommer med sin dom den 18 oktober 2017 och förordnar att upphandlingen ska göras om.
Anledningen är att ”det inte på ett tydligt sätt framgår av förfrågningsunderlaget vare sig vad begreppet ”partnering- eller samverkansprojekt” mer exakt innebär eller hur de krav där begreppet används är avsedda att kontrolleras”.
Förvaltningsrätten påpekar också att det inte finns någon entydig definition av partnering i Sverige.

Modellen utvecklades i Storbritannien för ungefär 20 år sedan och har blivit ett flytande begrepp i Sverige. Förvaltningsrätten skriver också att det är viktigt att understryka att partnering inte är någon entreprenadform. ”Något förenklat kan sägas att partnering är en kontraktsmodell avsedd att säkerställa att parterna i ett avtal om entreprenad samarbetar och i någon mening fattar gemensamma beslut i tekniska och ekonomiska frågor avseende entreprenaden.”

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Visste du att att julgranar är ätbara?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar