Två infrastrukturministrar, nuvarande Tomas Eneroth (S) och tidigare Catharina Elmsäter-Svärd (M), tycktes ganska överens om vikten av infrastruktursatsningar i Sverige, när de mötte på ett infratoppmöte i Hässleholm.Foto: Hans Bryngelson

”Vi måste rusta oss för ökad befolkning”

hässleholm – Vi måste rusta oss för att Sverige om några år har 11 miljoner invånare. Därför är det bra för landets byggindustri att ha en jämn takt i utbyggnaden av bostäder.

Det sade Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier men också tidigare infrastrukturminister i Alliansregeringen, när hon besöke den årliga infratoppdagen i Hässleholm under fredagen.

Konsekvenserna av en ökande befolkning ser vi redan i dag, enligt Elmsäter-Svärd, och pekade då främst på bostadsbristen. Hon menade också att Skåne inte nyttjar sin växande befolkning och sitt fördelaktiga geografiska läge fullt ut.
– Många skånska kommuner har ett underskott på bostäder. Rörligheten mellan arbetsmarknadsregionerna Kristianstad/Hässleholm och Malmö/Lund/Helsingborg kan förbättras, tillade hon.

Enligt Elmsäter-Svärd är satsningar på bostäder, infrastruktur och arbetspendling i Skåne bra för hela landet. Därför måste större infrastrukturprojekt och nyproduktion av bostäder knytas ihop ännu bättre.
Hon kom också in på frågan om kostnaderna för nya bostäder, både de som bygger och de som vill bo. Hon pekade exempelvis på problem för låginkomsttagare, ungdomar och nyanlända som kanske inte ha råd att flytta in i en nyproducerad lägenhet.
– De nya amorteringskraven på bostadslån har skapat en viss oro och dämpar efterfrågan, sade hon och menade att riktade stöd till hushållen som är inkomstprövade kanske är bättre än att ge stöd till byggherrarna för att de ska bygga billigare bostäder.

Hon menade vidare att om landet ska orka bygga fler bostäder behövs utländska företag och arbetskraft som jobbar med en sund konkurrens, där det exempelvis ska finnas en legitimationsplikt som intygar att företagen har kompetens och gör rätt för sig.
– Tv-programmet Fuskbyggarna drabbar också våra seriösa medlemmar, inflikade hon.
Hon uppmanade sina medlemsföretag att satsa på egna utbildningar, kanske i samarbete med kommuner och utbildningsinstanser.

På plats fanns också den nuvarande infrastrukturministern Tomas Eneroth (S) som redogjorde för regeringens satsningar på infrastruktur i landet, däribland nya stambanor för höghastighetståg och målet att Sverige ska bli världens första fossilfria land.
– Vi vill ha en bättre järnväg i den takt ekonomin tillåter, menade han och framkastade flera finansieringsmöjligheter som lån, gröna obligationer, privatfinansiering.

Men satsningen kommer ändå att påverka statens finanser, enligt Eneroth, som också tänker bjuda in oppositionen för överläggningar för att om möjligt uppnå en bred överenskommelse inför beslutet i vår.
I den målsättning som regeringen har finns också satsningar på trafiksäkerhet, exempelvis krav på vinterdäck på långtradare och ett förbud mot mobilsamtal i fordon.

Tomas Eneroth lyfte också fram de tekniksatsningar som görs i Sverige och som anses världsledande, exempelvis den elväg för tunga lastbilstransporter som byggs i Sandviken. Han menade också att det måste till nya strategier för att utveckla transportnäringen till land, på järnväg och till sjöss.
– En bra infrastruktur är viktig för landet och dess exportindustri för att snabbare nå ut i Europa, tillade han.
Han påpekade också vikten av kompetens och utbildningar, där han menade att fler kan växla om för att börja inom byggindustrin.
Under fredagens infratoppmöte medverkade också representanter från Trafikverket, Sveriges Byggindustrier (som var arrangör), Byggnadsarbetareförbundet, regionråd från Blekinge och många fler.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Känner du dig orolig inför framtiden?

Loading ... Loading ...