Vice ordföranden lämnar

ÖSTRA GÖINGE

Mikael Persson (M) lämnar politiken. Han avsäger sig alla sin uppdrag i Östra Göinge kommun.
Mikael Persson är ersättare i fullmäktige, vice ordförande i tillsyns- och tillståndsnämnden och huvudman i Sparbanksstiftelsen Glimåkra på ett politiskt mandat.
Han har skickat in sin avsägelse till kommunen och skriver att han framöver kommer att ha en annan arbetssituation och att det kommer att bli svårt att kombinera dessa båda ”världar” utan att endera delen blir lidande.
Han skriver vidare att han har haft oerhörd glädje av samverkan med politiker och tjänstemän under sina tolv år som förtroendevald i kommunen.
Han riktar ett speciellt tack till TT-nämndes ordförande Ingvar Nilsson (MP) och skriver att det varit en ära att tjänstgöra med en ”synnerligen kompetent och vidsynt ordförande” under de senaste två mandatperioderna.

Dagens fråga

Såg du första programmet av "Så mycket bättre"?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×