KD vill kartlägga mobilvanor

OSBY Kartlägg behovet av en mobilfri skoltid i Osby kommun.
Det skriver KD i en motion till fullmäktige.

Kristdemokraterna i Osby anser att lärare inte själva ska behöva ta strid i mobilfrågan på lektionstid då den tiden ska ägnas åt lärande.

”Vi anser inte heller att elever ska behöva uppleva att det råder en osäkerhet i vad som gäller från lektion till lektion. Istället borde kommunen ha en policy som är tydlig och gäller alla”, skriver Elin Mannhemier och Rolf Anvegård i motionen.
Kristdemokraternas förslag är att kommunen under vårterminen 2018 påbörjar en kartläggning om hur mobilanvändandet i skolan uppfattas av elever och samtliga yrkesgrupper i skolan.

Efter kartläggningen, menar KD, att det finns möjlighet att vidta åtgärder som skulle gynna alla och förhoppningsvis leda till ökad trygghet, bättre skolresultat, mer fysiskt och socialt aktiva elever och lärare som får undervisa i större sammanhang.

Författarna till motionen hänvisar till flera kommuner som under de senaste åren har infört total eller partiell mobilfri skoltid med positivt resultat.
De menar också att förekomsten av mobiler i skolan på många håll i landet lett till en ökad känsla av otrygghet med till exempel risk för att bli smygfilmad/fotad.

Motionärerna hänvisar också bland annat till att många lärare under de senaste åren har vittnat om en oacceptabel arbetsmiljö där elever filmat dem under pågående undervisning och direktsänt på nätet.
Mobilanvändandet försämrar även fokus och lärande, menar de.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Såg du första programmet av "Så mycket bättre"?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×