Foto: TT

Regeringen inrättar psykologisk försvarsmyndighet

Sverige Statsminister Stefan Löfven gick under söndagen ut med att regeringen genast vill införa en psykologisk försvarsmyndighet för att skydda Sveriges självständighet.

Under helgen hölls Folk och försvars rikskonferens i Sälen. I sitt invigningstal lade statsminister Stefan Löfven ut nya löften om hur regeringen planerar att utveckla försvaret.

Man vill inrätta en myndighet för psykologiskt försvar, och går ”omedelbart vidare med arbetet”. Detta för att skydda svenska politiska partier och landets demokrati från fientliga ingrepp, för att mota falska nyheter och fördold radikal propaganda på nätet.

Försvarsberedningen, där samtliga riksdagspartier är representerade, gick nyligen ut med ett förslag om att utreda införandet av en sådan myndighet, vars uppdrag också skulle vara att förmedla korrekt och snabb information under störda förhållanden.

– Ett modernt totalförsvar måste kunna freda sig från yttre påverkan mot det demokratiska samhället. Det finns en uppenbar risk att utomstående vill blanda sig i hur vi fattar våra beslut, vi har sett det i flera olika länder i senare tid, säger Stefan Löfven.

Statsministern riktade även udden mot Ryssland, som tidigare har blandat sig i andra länders beslutsfattande.

– Det är bara svenska väljare som ska få avgöra utgången i valet. Till dem som överväger att försöka påverka valutgången är budskapet: Håll er borta, vi kommer inte tveka en sekund att skoningslöst exponera dem som försöker sig på något sådant.