Lämnas som värdelöst gods
Till Hässleholms kommuns omsorgsnämnd och förvaltning, från någon på golvet.
En bra chef är en ledare som är stabil, trygg i sig själv, tar ansvar och är lyhörd. Kort sagt en person som inger förtroende och respekt hos sin personal.
En ledare får sin personal att känna sig sedd och delaktig.
En ledare fokuserar på de boendes välmående och ser som sitt uppdrag att skapa en arbetsmiljö där personal trivs och har möjlighet att uppfylla förväntningar från boende och anhöriga samt omsorgsnämndens mål.
En av omsorgsnämndens värdegrunder är att ”skapa kvalitet som syns”. Men hur skall det gå till när personalen mår dåligt, är i obalans och rentav blir sjuk?
Vid förändringar är det av största vikt att chefen lyssnar, bryr sig och ser som sitt mål att ha de anställda, verksamhetens kugghjul, med sig på tåget. Tragiskt nog är det många som idag lämnas kvar på perrongen med känslan av att betraktas som värdelöst gods.

Dagens fråga

Är det för tidigt att plocka fram julsakerna nu?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×