Lämnas som värdelöst gods
n Till Hässleholms kommuns omsorgsnämnd och förvaltning, från någon på golvet.
En bra chef är en ledare som är stabil, trygg i sig själv, tar ansvar och är lyhörd. Kort sagt en person som inger förtroende och respekt hos sin personal.
En ledare får sin personal att känna sig sedd och delaktig.
En ledare fokuserar på de boendes välmående och ser som sitt uppdrag att skapa en arbetsmiljö där personal trivs och har möjlighet att uppfylla förväntningar från boende och anhöriga samt omsorgsnämndens mål.
En av omsorgsnämndens värdegrunder är att ”skapa kvalitet som syns”. Men hur skall det gå till när personalen mår dåligt, är i obalans och rentav blir sjuk?
Vid förändringar är det av största vikt att chefen lyssnar, bryr sig och ser som sitt mål att ha de anställda, verksamhetens kugghjul, med sig på tåget.
Tragiskt nog är det många som idag lämnas kvar på perrongen med känslan av att betraktas som värdelöst gods.
Äldre prioriteras sällan
n 2018 är det valår och i massmedia förekommer funderingar om vilka som är de viktigaste valfrågorna. Miljö, vård och omsorg och integration lyfts ofta fram.
När det är valår så brukar det vara så att en grupp som sällan prioriteras under mellanvalsperioden även uppmärksammas. Jag tänker då på pensionärerna.
Mer än 2 miljoner personer finns i denna grupp.
Till dem kommer anhöriga som engagerar sig i äldres ekonomi, vård och boende.
Att ha en tryggad ålderdom borde vara självklart för dem som varit med om att bygga upp vårt välfärdssamhälle. Man skall kunna leva på sin pension.
Detta gäller för många pensionärer men det finns en grupp som har det extra besvärligt.Jag tänker då på dem som har garantipension.
Det handlar då oftast om kvinnor som funnits i hemmet och tagit hand om familjens hushåll. När det gäller åtgärder för att förbättra pensionärernas villkor så måste garantipensionärernas situation lyftas fram mera.
Tack – Stefan Löfven!
n När jag går in på mitt skattekonto och studerar hur mycket (lite) jag fått i ökad pension, kan jag konstatera att jag har blivit 165 kronor rikare per månad jämfört med 2017.
Hyran har höjts med måttliga 41 kronor, tack för det min hyresvärd. Återstår 124 kronor.
Om jag inte är fel underrättad, så får jag vid halvårsskiftet en avgift för TV på 1 300 om året. Jag har nämligen ingen TV.
Där rök 108 kronor i månaden.
Återstår vad jag ska göra med de 16 kronor som är över.
Hur den allmänna prisutvecklingen blir under året kan jag inte sia om, om ens någon kan. Ska jag investera de 16 kronor som jag förärats mig i att spekulera i aktier eller spara till nästa månad och få råd med en lott i hopp att vinna storkovan.
Nu glömde jag att jag betalar en prenumeration på en nättidning: kostnad 50 kronor/månad. Jag går med andra ord back med 34 kronor så det kan varken bli aktier eller en lott.
Det blev med andra ord bara en nitlott.
Tack än en gång för din generositet, Stefan Löfven!

Dagens fråga

Har du höststädat trädgården?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×