Klimathysteri som är full av fel

I en ledare i Norra Skåne 11 januari sägs att en president som inte tror på den vetenskapliga metoden är ett reellt, globalt problem, varefter man hänvisar till Donald Trump.
Påståendets första led är delvis korrekt: beslut som berör naturvetenskapliga frågor men vars förarbeten bryter mot vetenskapen eller dess metod kan förvisso bli problematiska. Däremot är framförallt den förre presidenten Obama ett förskräckande exempel på hur man kan bryta mot vetenskaplighet: hans famösa uttalande om att ”science is settled” (saken är vetenskapligt avgjord) när det gäller klimatfrågan visar på ett totalt oförstående inför hur vetenskap fungerar. Den pågående klimathysterin baseras på hypoteser som flerfaldiga gånger falsifierats, dvs. de har av verkligheten och vetenskapliga fakta visats vara felaktiga; inget är avgjort, och debatten om vad som styr klimatet går just nu hög i den vetenskapliga världen.

NSk borde dessutom städa sin egen bakgård innan man tar till brösttonerna.
I ett flertal ledare har tidningen kommit med påståenden som saknar vetenskaplig grund; till exempel larmade Yngve Sunesson den 10 januari om flera meters kommande havsnivåhöjningar och allt kraftigare stormar. Tillgänglig data visar på en jämn havsnivåhöjning på ett par milimeter per år de senaste 150 åren, och att antalet kraftiga stormar inte ökat i frekvens.
Följderna av att basera sin klimatpolitik på felaktiga premisser innebär i slutänden att ofantliga mängder pengar och mänskliga resurser förslösas på i bästa fall meningslösa åtgärder, medan skattebetalarna som vanligt får stå för notan.

Svar direkt:
Den som anklagar andra för att ”basera sin klimatpolitik på felaktiga premisser” borde själv vara mer noggrann med sin faktakontroll och inte föra fram lögnaktiga citat.

Jag skrev inte om några ”flera meters kommande havsnivåhöjningar”.
Tvärtom var jag noga med att förklara att ”(h)ur myc­ket och hur snabbt går inte att för­ut­se” men att erfarenheterna redan visar att större säkerhetsmarginaler behövs.
Det har flera statliga myndigheter också konstaterat, men Herslow tror tydligen hellre på sina ovetenskapliga guruer.

Dagens fråga

Anser du att fackföreningarna spelat ut sin roll?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×