Beslut om överklaga HA-dom dröjer

Hässleholm Dagen efter att tingsrätten dömt HA-presidenten till ett och ett halvt års fängelse har varken försvarare eller åklagare hunnit ta ställning till om domen ska överklagas.
Advokat Lars Kruse menar dock att domen är ”felaktig”.

”Minimistraffet för grov utpressning är fängelse i ett år och sex månader. Även om det brott som XX döms för har stannat på försöksstadiet så uppgår straffvärdet enligt tingsrättens mening till vad som gäller för fullbordat brott.”

Så lyder inledningen av tingsrättens redogörelse för påföljden, när presidenten i Hells Angels Hessleholm döms för att ha försökt tvinga sig till ett belopp på 100 000 kronor av en tidigare bekant till följd av en gammal otrohetsaffär.

Mannens advokat Lars Kruse har varit utomlands och nyligen tagit del av domen, när Norra Skåne talar med honom.
– Jag har inte hunnit läsa hela domen men anser naturligtvis att tingsrättens domslut är felaktigt.
I tingsrätten i början av januari framhöll Lars Kruse tre invändningar mot åtalet.
I första hand att hans klient inte hotat målsägande och pressat honom på pengar.
I andra hand att hans klient utsatts för otillåten brottsprovokation, sedan polisen styrt målsägandes frågor i kontakten med Hells Angels president.
I tredje hand menade Lars Kruse att hans klients medlemskap i Hells Angels inte är en anspelning på ett våldskapital.

Tingsrätten skriver i sin dom att mannen påpekat i samtal med målsägande att han är president i Hells Angels.
”Därigenom får han utan tvekan anses ha anspelat på att han har tillgång till ett våldskapital.”
Samtidigt landar tingsrätten i att brottet har sin bakgrund i ett rent personligt förhållande mellan de båda männen och att det sålunda inte handlar om ett brott som utgjort ett led i en brottslighet som utövas i organiserad form.
– Jag blir i alla fall nöjd över att man inte gör en sådan koppling. Det var en ren privat affär. Men domen är som sagt felaktig och jag delar inte sättet tingsrätten värderar bevisningen, säger Lars Kruse.
Han ska nu träffa sin klient och diskutera domen.
– Då får vi se vad vi landar i. Det är ytterst min klients beslut om domen ska överklagas. Men vi har gott om tid på oss.
Domen måste överklagas senast den 6 februari.

Eva Norberg, vice chefsåklagare, yrkade på ”ett par års fängelse”, det vill säga ett något längre fängelsestraff än vad tingsrättens domslut landade i.
– Domstolen har valt att bifalla mitt åtal, att det handlar om det brott jag påstår och att bevisningen räcker. Påföljden var i stort sett det jag yrkade men jag har i nuläget inte tagit ställning till om jag ska överklaga eller inte.

Dagens fråga

Anser du att fackföreningarna spelat ut sin roll?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×