Begravning har ägt rum efter agronom Torsten Ising på Hörlinge gård: Arkiv: Helene Nordgren

En välkänd profil ur tiden

Agronom Torsten Ising på Hörlinge gård vid Finja har avlidit, 81 år gammal. Med honom gick en välkänd profil ur tiden.

Torsten Ising var fjärde generationen i släkten på den stora, välkända gården vid vägen mellan Finja och Hörja.
Hans farfars far, Nils Bengtsson, började köpa ihop olika gårdar och fastigheter, vilka undan för undan kom att bilda Hörlinge gård.
Nils Bengtssons son, Jonas Nilsson, fortsatte faderns värv. Nilsson blev bland annat riksdagsman.

När de stora husen och längorna på gården byggdes, användes tegel från eget tegelbruk.
Gården hade bränneri, egen mölla (kvarn), eget elverk med mera. ”Hörlinge” var på många sätt ett modernt storjordbruk – men ägarna tog också vara på historien. Där kördes det nämligen med oxar till långt in på 1900-talet.
Torsten Ising var bara ung pojke, när hans far, Carl, dog 1947. Agronomen Carls änka, Hanna, tog över ledningen. Det fanns fem barn på gården.

Torsten hann med mycket under sitt verksamma liv. Företaget utvecklades. Djuren försvann. Gården drevs sedan kreaturslös.
Potatis var en passande gröda på de lätta jordarna. Flera mindre hus på gården hyrdes ut.
– Torsten Ising var en både bildad och utbildad man, säger gode vännen Lennart Nilsson i Hässleholm.
– En person med hög social kompetens och en sällskapsmänniska, mycket känd på landsbygden och i stan.
Jonas Nilsson var 1892 med om att starta Handelsklubben i Hässleholm. Hans sonson Torsten Ising var medlem i denna anrika förening från och med 1969 och hela tiden framåt. Veteran i klubben.

Ägaren till Hörlinge gård var god sångare och spelade revy i Tyringe. Agronomen och lantbrukaren Torsten Ising var också medlem i Rotary, kapten reserven på T4 i Hässleholm, engagerad i lantbrukets organisationer. Med mera.
Han hade flygcertifikat, ägde flygplan ihop med en kompanjon samt hade flygfält alldeles nära gården.
Under de senaste åren var jordbruksmarken utarrenderad.

För några år sedan tog Torsten Ising initiativ till ett helt nytt politiskt parti, Folkets Väl. Han blev förgrundsfigur i partiet, kom in i kommunfullmäktige och tilldelades även andra uppdrag.
År 2005 förstördes den stora, gamla boningslängan på Hörlinge gård vid en nattlig brand. Torsten tog fram ritningar till ett nytt hus som han och hans fru lät bygga.
Närmast sörjande är makan Barbara, sonen Calle, systrar, övrig släkt och vänner.

×