Flyktingkris gav snabbrekrytering

Verksamhetschef Annette Ekenberg, Hässleholms kommun, förklarar bristerna med att flyktingkrisen gjorde det svårt att rekrytera personal med rätt utbildning och erfarenhet.

– Under 2017 har vi gjort massiva utbildningsinsatser men det ändrar inte på det faktum att många saknar formell grundutbildning. Den bristen kvarstår.

Vilken typ av utbildning har ni gett personalen?
– Traumamedveten omsorg under sju heldagar, med till exempel storföreläsningar och workshops.

Inte heller föreståndaren förefaller ha adekvat utbildning?
– Det är adekvat utbildning, bedömer vi.

Är mänskliga rättigheter och juridik adekvat utbildning i sammanhanget?
– Det kan det vara i kombination med erfarenhet av liknande tjänster. Kravet är högskoleutbildning men vi bedömde att det var tillräckligt kompetens. Föreståndaren slutade i december. Den nuvarande föreståndaren har socionomutbildning.

IVO påtalar brist på kunskap när det gäller att rapportera missförhållanden. Hur ser du på det?
– Personalen har fått utbildning men om de är osäkra får vi utbilda igen. Det är olyckligt och jag delar bedömningen att det är allvarlig kritik.

När det gäller personalens unga ålder så säger Annette Ekenberg att det kan vara en svårighet att unga saknar auktoritet och erfarenhet.
– Men individuell lämplighet är viktigare än ålder vid rekrytering.
Annette Ekenberg återkommer till flyktingkrisens konsekvenser, som innebar att kommunen var tvingade att snabbt etablera HVB-hem.
– Det kom 35 000 ensamkommande till Sverige på några månader, jämfört med några tusen per år. Det gjorde det svårt att uppfylla alla de krav som vi önskar.
Just nu föreligger ett förslag att minska på HVB-verksamheterna i kommunen, beroende på en minskad inströmning av ensamkommande.
– Vi gör en översyn kring vilka verksamheter som ska fortsätta och vilka som ska upphöra men något formellt beslut har ännu inte tagits, säger Annette Ekenberg.

Dagens fråga

Brukar du läsa böcker eller lyssna på ljudböcker?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×