En privatperson har donerat 27 miljoner till cancerfortskning på Sus. Ytterligare en person skänker 5,5 miljoner.

Privatperson donerade 27 miljoner till Sus

Skåne En privatperson har donerat 27 miljoner kronor till cancerforskning på Skånes universitetssjukhus, Sus.

Sjukhuset har fått ytterligare en donation på 5,5 miljoner som ska gå till området hematologi.
Det skriver Region Skåne i ett pressmeddelande.

Donationer till sjukhusen är dock inget ovanligt.
Vanligtvis får SUS in mellan 15 och 25 miljoner kronor i donationer under ett år.

20-25 miljoner kronor delas årligen ut från donationer och stiftelser till forskning på sjukhuset, så kallad klinisk patientnära forskning. Generösa gåvor och testamenterade pengar från privatpersoner till SUS gör att utdelningen kan bli så omfattande. Att cancerforskningen vid SUS redan i början av året får ett så kraftigt tillskott är väldigt positivt menar förvaltningschef Björn Eriksson.

– Det innebär ett förtroende och en tillit för vår verksamhet som vi ska förvalta på bästa sätt så att pengarna kommer till nytta och utvecklar verksamheten, säger Björn Eriksson.