Det tidigare hotellet som numera heter Majagården/ Maiagården.

Svidande kritik mot kommunalt HVB-hem

Hässleholm Personalen på Majagårdens HVB-hem för ensamkommande har låg kompetens och saknar kunskap om skyldigheten att rapportera missförhållanden.
Det framgår av IVO:s, inspektionen för vård och omsorg, inspektion.

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd bör personalen ha minst 2-årig eftergymnasial utbildning med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap för att arbeta på HVB-hem.
Vid en inventering av personalen på Majagården framgår att 16 av 22 medarbetare saknar eftergymnasial utbildning.
Bland de övriga sex har man utbildning inom mediesektor, till undersköterska och alkohol- och drogterapeut.
Föreståndaren har utbildning inom mänskliga rättigheter och juridik.
Vid tillsynen berättade föreståndaren att flera i personalgruppen är unga och nästan i samma ålder som de inskrivna, vilket beskrivs som ett problem.

Totalt fem brister påtalas efter IVO:s tillsyn. Förutom utbildningsnivån handlar det om följande:
• Verksamhetens lokaler är inte anpassade för antalet unga.
• Verksamheten dokumenterar inte inkomna synpunkter och klagomål.
• Lämplighetsbedömningar utförs inte i enlighet med gällande lagstiftning.
• Personalen saknar kunskap om Lex Sarah.

Under den senare punkter bedömer IVO att personalen saknar kunskap om skyldigheten att rapportera missförhållande och risk för missförhållande.
Föreståndaren på Majagården uppgav vid inspektionen att personalen förmodligen inte fått information om skyldigheten i samband med anställning och inte heller återkommande därefter.
IVO:s intervjuer med personalen stärker den bilden.
IVO ställer inga åtgärdskrav. Anledningen är att verksamheten avvecklas 1 april 2018.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • JA (61%, 244 Röster)
  • NEJ (39%, 157 Röster)

Antal röster: 401

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×