Kan jag få din autograf? undrade Deniz Kalkan från Osby. Visst fick han det! Hädanefter kan han stoltsera med drottning Silvias namnteckning. Arkiv
Drottning Silvia var glad åt att vara i Hässleholm och inviga Silviaskolan. arkiv
Mikael Åström från Hässleholm är en av landets få biostatistiker. Arkiv: Jörgen Alström
Kommunalråd Anders Pettersson och planeringssekreterare Anders Jönsson gläds åt Osbys nya resecentra. Arkiv: Pernilla Andersson
Den utplånade väggmålningen på husfasaden kommer inte att återuppföras. Arkiv: Stefan Sandström
Kyrkoherde Arne Bäckestrand och komminister Gunnel Olofsson tycker att samarbetet inom det nya storpastoratet fungerar bra. Arkiv: Jonas Karlsson
Travhästar på Finjasjön, ja det kan vi tacka Kung Bore för. Arkiv

Drottningbesök och hästar på sjön

Idag den 20 januari invigdes Silviaskolan, invid Västerskolan på Mellankullagatan och det skedde i närvaro av självaste drottning Silvia!
”Jag är rörd att ni valde att ge skolan mitt namn, jag tackar er av hjärtat!” Detta är den första skola som byggts för hörselskadade elever och kostnaden för kommunen är totalt 4,2 miljoner kronor.
Upptagningsområdet är landets fem sydligaste län och det har inte varit helt lätt att få skolan lokaliserad till Hässleholm. 17 hörselskadade elever med svenska som första språk i fyra klasser får här undervisning i årskurs ett till sju. Skolledningen kan på sikt tänka sig gymnasieutbildning och en renodlad dövskola i Hässleholm.
Drottningen tyckte att eleverna i början var lite blyga, men hon tog sig god tid att prata med dem. Unge Deniz Kalkan från Osby passade till och med på att be om drottningens autograf!

Mikael Åström heter en 30-årig hässleholmare som sysslar med biostatistik och har skrivit en lic-avhandling i ämnet.
Han jobbar för Kabi Pharmacia i Malmö och har tagit fram en ny och bättre metod för att mäta hur olika mediciner påverkar människan. Som biostatistiker använder han sina kunskaper i matematik och statistik för läkemedelsforskning. Det är inget ämne för oinvigda, denna relativt nya disciplin.
”Men jag har i min avhandling specialanpassat den matematiska formeln och skrivit dataprogrammet för den här mätmetoden, för att uttrycka saken lättfattligt”.

Osbys tågresenärer har mycket att glädja sig över. Ett nytt modernt resecentrum står klart och den nya tidtabellen har utökats med en rad extra röda avgångar för tåg till och från Stockholm.
I genomsnitt stannar idag cirka 75 procent av alla tåg som passerar Osby och det är bra för en kommun av denna storlek, framhåller planeringssekreterare Anders Jönsson.
Även boende i Östra Göinge ser Osby som ett bra alternativ i samband med resor. Även kommunikationerna i Osby centrum ska bli bättre nästa år, hoppas kommunalrådet Anders Pettersson. ”Vi jobbar för att kunna förverkliga ”Jenvägen” under slutet av 1993”.
I kvarteret Vänhem i Hässleholm saknar många den stora väggmålningen Ekstrandska gården, som konstnären Bengt Sandberg från Lund utförde 1993 på fasaden till Hotel Göingehof. Målningen återgav livfullt och detaljrikt miljön som den tidigare varit på platsen.
Tyvärr hade målningen börjat flaga av och putsen vittra. Fastighetsägaren HSB lät då täcka fasaden med ny grundputs för en ny målning, men Sandberg låter meddela att han inte har möjlighet medverka på nytt. Frågan har inte varit uppe som ett politiskt ärende.
Problemet ligger på finansieringsssidan säger fastighetschefen Bengt Löfqvist, som nu vill se att nya initiativ tas för att häva dödläget. Statliga pengar kan sökas, framhåller kultursekreterare Karin Carlsson, men då måste kommunen gå in med en viss del till konstnären. – Med tiden täcks fasaden av ett nytt hus.
Storpastorat är något som kommer och i Tyringe har det redan varit i gång ett år. Vid årsskiftet 1991/92 trädde nyordningen i kraft för församlingarna i Finja, Tyringe, Matteröd, Hörja, Röke och Västra Torup.
Nu dags för kyrkoherde Arne Bäckestrand att summera. Även om det blivit en hel del merarbete, så har övergången varit förhållandevis problemfri. Sett ur ekonomisk synvinkel var tidpunkten inte så lyckad, eftersom ett par samfälligheter drogs med dålig ekonomi.
Till det kommer nu skattestopp till följd av ökad arbetslöshet i Tyringe. Planerade investeringar får skjutas fram, men Tyringe kyrka och Röke kyrkorgel bör kunna renoveras under 1993. Sammanlagt är Finja nya pastorat arbetsgivare för ett 50-tal personer.
Att isläget på Vittsjön varit gott har vi tidigare rapporterat. Och även på Finjasjön låg isen blank och säker, kanske inte för bilar men väl för hästekipage.
Travhästar till sjöss är en ytterst ovanlig syn på våra breddgrader, men när de vanliga träningsvägarna är obrukbara på grund av kylan, så får man köra på is som ofta sker i Norrland.
Hästarna har broddar i skorna så att de får rejält fäste i isen. En bild på ettan visar amatörkuskarna Ingvar Hansson och Nicke Bengtsson från Stall Curie, som under några dagar tränat sina hästar just på Finjasjön.

×