Dömd till psykiatrisk vård

Hässleholm

En 27-årig man har, vid tingsrätten i Hässleholm, dömts till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. De brott som mannen befunits skyldig till är hot mot tjänsteman och försök till våld mot tjänsteman.
Det var när mannen skulle omhändertas för transport till sjukhus som mannen sparkade en polisman i ryggen och under färden i polisbil uttalat flera hot med innebörden att döda eller skada poliserna i bilen.
På sjukhuset angrep mannen också läkaren och hotade med våld och uttalade hot om att döda och skada läkaren, enligt stämningsansökan.
Under inledande tingsrättsförhandling förnekade mannen brott men allteftersom utredningen presenterades och gicks igenom, förklarade mannen att han minns händelserna och erkände det som åklagaren lade fram. Rätten lät mannen genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.
Av Rättsmedicinalverlets utlåtande framgår att mannen begått de åtalade gärnigarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning och att han under tiden för undersökningen har en allvarlig psykisk störning.
Tingsrätten har därför beslutat att döma mannen till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
Tingsrätten beslöt att avslå den hotade polisens skadeståndsyrkande. Rätten menade att den kränkning hon utsatts för inte varit av den allvarliga art som krävs för att hon som polis ska vara berättigad till kränkningsersättning.

Dagens fråga

Har du kvar dina gamla skolkataloger?

Loading ... Loading ...