Vi har inte misskött ekonomin, menar Henrik Fritzon,S.

Regionen gjorde ett positivt resultat 2017

Skåne I början av 2017 såg det dystert ut för Region Skånes ekonomi. Men när boken för räkenskaperna stängdes hade siffrorna vänts till ett positivt resultat på 238 miljoner kronor.

Det visar det preliminära bokslutet. Jämfört med motsvarande resultat för 2016 är det en förbättring med 135 miljoner och den mycket höga kostnadsutvecklingen på sex procent under årets första månader slutade vid årsslutet på 3,9 procent.
Med vägen till en stabil balans i regionens ekonomi är fortfarande lång. Det fastställda budgeterade resultat för 2017 uppgick till 375 miljoner kronor, vilket ger ett underskott med 137 miljoner mot budget.
Sjukvården slutade med ett underskott med nästan en miljard.
En rad åtgärder genomfördes i fjor för att minska kostnaderna och öka effektiviteten. Det har gett resultat.

En starkt bidragande orsak till att trenden pekar i positiv riktning är starkt ökade skatteintäkter och ökade statsbidrag. Detta har bidragit till att intäkterna var högre än kostnaderna. Det har inte hänt sedan 2013.
Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) är glad över plusresultat.

Ni har kämpat för en höjning av skatten sedan ni fick makten. Var det nödvändigt?
– Vi har hanterat sjukvårdens utmaningar på ett riktigt sätt utan skattehöjningar. När vi föreslog en höjning skulle den höja resultatet för att betala en större andel av de stora investeringar på runt 50 miljarder vi står inför i nya sjukhus och kollektivtrafik.
Han betonar att det krävs fortsatt hårt arbete för att få ner det stora underskottet i sjukvården.
– Underskotten har ökat i vårdvalen. Vi har inget system för att kontrollera kostnaderna. Det är bara för oss att betala. Vi siktar på att skapa bättre kostnadskontroll i vårdvalen.
Personalbristen är ett problem, som inte beror på penningbrist.
– Vi gör en rad satsningar med erbjudanden som vi hoppas ska ge effekt, säger Henrik Fritzon.

Regionrådet Anders Åkesson (MP) ger personalen en eloge för att regionens resultat visar bättre siffror.
– Personalen i vården har gjort ett fantastiskt arbete med att upprätthålla tillgängligheten och samtidigt bidra till ett bra resultat för regionen. Detta med landets lägsta landstingsskatt. Vi har en regering som prioriterat vården.

Dagens fråga

Ska du besöka någon julmarknad?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×