Dödsfall

Den amerikanske pastorn Wyatt Tee Walker har avlidit i en ålder av 88 år.
Han var stabschef för Martin Luther King, jr och engagerad inom Civil Right Movement. Han var bland annat med och tog fram det berömda ”letter from Birmingham Jail”.
Han var verksam som pastor i Gillfield Baptist Church i Petersburg, Virginia och senare i Canaan Baptist Church of Christ i Harlem, New York.
Där grundande han även Africa Action, för att jobba mot apartheid i Sydafrika och han var även ordförande i Central Harlem Local Development Corporation.
Han har bland annat tagit emot Presidential Medal of Freedom.

×