Torsten Ising i sin gröna Morgan cabriolet. PRIVAT BILD

Han visade var skåpet skulle stå

Förtydligande. I ett tidigare minnesord omnämndes Torsten Ising som initiativtagare till partiet Folkets väl som kom in i fullmäktige 1998. Korrektare är att Torsten Ising blev medlem och aktiv i partiet redan från början, däremot tog han inte initiativ eller startade Folkets väl.
Carl-Johan Bauler, chefredaktör

Som tidigare meddelats har agronom Torsten Ising, Hörlinge gård vid Finja, avlidit i en ålder av 81 år.
Torsten Ising har lämnat oss! Vi minns honom med tacksamhet med tanke på det initiativ han visade när han var med och drog igång det kommunalpolitiska partiet Folkets Väl.
Redan då, för 20 år sedan, såg Torsten behovet av ett politiskt parti som håller efter de etablerade politikerna och värnar den skattebetalande kommuninvånaren.
I sin yrkesroll som jordbrukare och egen företagare förstod han vikten av att hålla reda på sina kostnader.
Efter några års paus i det politiska arbetet kom Torsten tillbaka i samband med valet 2014 och visade oss nyblivna partimedlemmar var skåpet skulle stå.
Med sin klarsynthet kunde han se och sätta ord på tveksamma företeelser i kommunverksamheten som andra lätt förbisåg. Han förkroppsligade helt enkelt uttrycket ”bondförnuft” i dess mest positiva betydelse.
Med van hand och ekonomisk blick skötte Torsten dessutom ekonomin i partiet.
Det stora engagemanget, humorn och det glada humöret är något vi tar med oss när vi nu tar farväl av partikamraten Torsten.
Bilden av Torsten när han iklädd läderhuva kommer inglidande till partiets sommarfest i sin gröna Morgan cabriolet sitter för alltid inbränt i våra minnen.

Förtydligande. I ett tidigare minnesord omnämndes Torsten Ising som initiativtagare till partiet Folkets väl som kom in i fullmäktige 1998. Korrektare är att Torsten Ising blev medlem och aktiv i partiet redan från början, däremot tog han inte initiativ eller startade Folkets väl.
Carl-Johan Bauler, chefredaktör

×